Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Ogräsbekämpning
Insektsbekämpning
Blygrå rapsvivel
Svampbekämpning
Red. jordbearb.

Etablering & sniglar
Kvävegödsling

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd södra Sv.
Sortråd Mellansv.

  Avkastning
        Mellansverige
L7-0822

2014-2018
 
 

 

N.Götaland,Svealand
2014-2018

16 17 18

 

 

S.V. Götaland
2014-2018
16 17 18

 

 

S.Ö. Götaland
2014-2018
16 17 18

       

SKÅNE
2014-2018

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsb. & Kålmal
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd (Sverigef.)
Sortråd (Frötidn.)
Clearfield

 

Avkastning
2014-2018

18 (även Clearfield)

VÅRRYBS
 

Sortråd (2008)

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
05 06-->

LIN
     

Sortråd
Ogräsbekämpning

 
 

Avk & egenskaper
2014-2018

15 16 17

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


  Vårraps 2014-2018

Komplett sammanställning över sortförsök i vårraps 2014-2018
Mätare: Majong

Blå = linjesort Övriga sorter är hybrider

Mer info på Sortportalen
Sverige
Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Mirakel 2790 1220 100 48,4 33
Mosaik 2580 1120 92 47,8 33
Makro 2790 1230 101 48,8 33
Majong 2810 1220 100 48,2 33
Lumen 2890 1280 104 48,9 14
Builder 2840 1240 101 48,2 33
Sunder 2750 1210 99 48,5 33
Lexus 2860 1260 103 48,5 23
Cornelis 2760 1180 96 47,2 23
Brander 2820 1210 99 47,8 23
Fergus 2600 1150 94 48,7 8
SW X2902 2020 840 68 45,6 8
Område A-B   Område D-F
Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
  Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Mirakel 2870 1220 103 7 Mirakel 2720 1200 99   26
Mosaik 2350 980 83 7 Mosaik 2600 1140 94   26
Makro 2720 1180 100 7   Makro 2760 1220 101   26
Majong 2790 1190 100 7   Majong 2760 1210 100   26
Lumen 2890 1240 104 3   Lumen 2840 1270 105   11
Builder 2780 1170 98 7   Builder 2800 1230 102   26
Sunder 2810 1200 101 7   Sunder 2680 1190 98   26
Lexus 2930 1250 105 5   Lexus 2800 1240 102   18
Cornelis 2860 1180 99 5   Cornelis 2700 1160 96   18
Brander 3010 1230 104 5   Brander 2710 1180 98   18
Fergus   Fergus 2590 1160 95   7
SW X2902   SW X2902 2030 850 70   7
 
Alla resultat
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson