Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Ogräsbekämpning
Insektsbekämpning
Blygrå rapsvivel
Svampbekämpning
Red. jordbearb.

Etablering & sniglar
Kvävegödsling

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd södra Sv.
Sortråd Mellansv.

  Avkastning
        Mellansverige
L7-0822

2014-2018
 
 

 

N.Götaland,Svealand
2014-2018

16 17 18

 

 

S.V. Götaland
2014-2018
16 17 18

 

 

S.Ö. Götaland
2014-2018
16 17 18

       

SKÅNE
2014-2018

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsb. & Kålmal
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd (Sverigef.)
Sortråd (Frötidn.)
Clearfield

 

Avkastning
2014-2018

18 (även Clearfield)

VÅRRYBS
 

Sortråd (2008)

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
05 06-->

LIN
     

Sortråd
Ogräsbekämpning

 
 

Avk & egenskaper
2014-2018

15 16 17

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


  VÅRRYBS SORTRESULTAT 2002-2006

 

Utskriftsvänlig version sidan

Sverige

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Agat 1920 790 100 45,0 32
Hohto 1980 780 99 43,2 32
Petita 2060 860 109 45,6 32

RÅFETTAVKASTNING OMRÅDESVIS 2002-2006

 

Område D-G
Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Agat 1920 750 100 45,0 30
Hohto 1980 740 99 43,3 30
Petita 2060 820 110 45,6 30
 
Område A   Område D
Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
  Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Agat 2280 940 100 44,5 2 1810 700 100 42,9 2
Hohto 2290 900 96 42,4 2 2070 780 110 41,2 2
Petita 2430 1000 107 44,7 2 2060 810 116 42,9 2
 
Område E   Område F
Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
  Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Agat 2020 860 100 46,9 10 2050 830 100 44,2 15
Hohto 2110 860 100 45,1 10 2070 810 97 42,6 15
Petita 2140 930 108 46,9 10 2230 920 110 44,8 15
 
Område G
Sort Frö
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Agat 1460 610 100 46,0 3
Hohto 1470 590 96 43,9 3
Petita 1500 640 104 46,6 3
Komplett redovisning av tabellerna
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson