Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Artikelserie om "Våra Grödor"

Frö- och Oljeväxtodlarna bevakar ett stort antal grödor som Svensk Frötidning har haft en kåserande faktaartikelserie om.
Klicka på bilderna och läs om odlarna och grödan.

Text & foto: Hans Jonsson
> Introduktion till artikelserien
> Samtliga artiklar från Svensk Frötidning (pdf, ca 4 MB)

PUBLIKATIONER
Artikelserien har resulterat i två publikationer
> Odla Vallfrö (11 vallfrögrödor)
> Våra Grödor (samtliga 16 st. reportage)


Text & Foto: Hans Jonsson
Alsikeklöver Timotej Höstrybs
Vadstenalantbrukarna Sverker Bertilsson, Gunnar Wall och Mikael Larsson. Alsikeklöverodlare. Klicka och läs om grödan och odlingen.
Nr. 6 2005
Lars-Johan Merin, Oppegården. Timotejodlare. Klicka och läs om grödan och hans odling.
Nr. 7 2005
Stefan Karlsson, Björksund. Höstrybsodlare. Klicka och läs om grödan och hans odling.
Nr. 1 2006
     
Ängsgröe Vitklöver Vårraps
Göran Brynell, Västrabo Gård. Ängsgröeodlare. Klicka och läs om grödan och hans odling. Nils-Gustav Nilsson, Planagården. Vitklöverodlare. Klicka och läs om grödan och hans odling. Bo Eriksson, Ekeby By. Vårrapsodlare. Klicka och läs om grödan och hans odling vid Uppsala domkyrka.
Nr. 2 2006 Nr. 3 2006 Nr. 4 2006
     
Ängssvingel Rödklöver Lin
Greger och Håkan Nilsson, Heagård. Ängssvingelodlare. Klicka och läs om grödan och deras odling. Claes Olai, Augustenhill, Rödklöverodlare. Klicka och läs om grödan och hans odling. Claes Schneider, linodlare. Klicka och läs om grödan och hans odling.
Nr. 5 2006 Nr. 6 2006 Nr. 7 2006
     
Höstraps Engelskt rajgräs Rödsvingel
Jörgen Ehrensvärd, Tosterups Gård, höstrapsodlare. Klicka och läs om grödan och hans odling. Tuve Åkesson, engelskt rajgräsodlare. Klicka och läs om grödan och hans odling. Olof och Erik Bengtsson, rödsvingelodlare. Klicka och läs om grödan och deras odling.
Nr. 1 2007 Nr. 2 2007 Nr. 3 2007
     
Vårrybs Hundäxing Rörsvingel
Anders Klint, vårrybsodlare. Klicka och läs om grödan och hans odling. Leif Jönsson, hundäxingodlare. Klicka och läs om grödan och hans odling. Per Larsson, rörsvingelodlare. Klicka och läs om grödan och hans odling
Nr. 4 2007 Nr. 5 2007 Nr. 7 2008
     
Rajsvingel    
Richard Johansson, Västergården    
Nr. 1 2009    
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson