Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-20 av totalt 58 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning
Nästa resultatset

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Triplett kan bli dubblett i lin
Det blir knepigare att få bred ogräseffekt i lin utan Ally, men även dubbletten Gratil plus MCPA löser många problem. SFO hoppas på dispens 2019 och nya lösningar för framtiden med Callisto.
             Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Dystert linår 2018 – så 2019 kan bara bli bättre
För en gröda som uppskattar kyla och fukt var 2018 inget toppår. Den inrapporterade medelskörden är den lägsta någonsin, men odlingstekniskt finns ljusglimtar på N-fronten inför 2019.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Serenade svarade på både tätare bestånd och sent N 2017
År 2017 blev ett intressant linår rent odlingstekniskt. Serenade ersatte Taurus i SFOs linförsök och svarade på ökad utsädesmängd till 900 plantor per kvadratmeter. Sorten svarade också på sent kväve. Inför 2018 kan vi stärka upp ogräsbehandlingen med 0,2 MCPA eftersom SFO fått igenom ett utvidgat produktgodkännande.
             Nr. 2 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Klistriga kapslar i lintröskningen 2017
Kyla, snö, skorpa och linjordloppor utsatte linet 2017 för prövningar från start. Vid tröskningen klistrade sig linfröet fast i kapslarna. Men ljusning på tröskfronten kan komma redan 2018 med bättre anpassade knivar och horn.
             Nr. 1 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Odla lin – enkelt men utmanande
Alf Insulander, Tillinge Vappa Säteri, gick för 4 år sedan över från vårraps till lin. Ett beslut som han med facit i hand är nöjd med. Viktigaste momentet är skörden och en bra kniv på en bra tröska. Linet ger bra netto och är en välbehövlig avbrottsgröda och förfrukt till höstvete.
             Nr. 5 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nya grepp i lin
Linet lyfter inte riktigt som andra grödor. Men nya rön och intressanta försöksresultat gör att det finns mer att hämta i grödan 2017. Det handlar bland annat om senarelagd N-gödsling samt att svampbekämpning nu är tillåtet.
             Nr. 3 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lin för hela slanten
Lin fyller verkligen sin plats bland grödorna på Rökinge gård utanför Linköping. Perfekt i växtföljden, stabil och med halm som är suverän att elda i den egna halmpannan. Till glädje för växthuset på gården där det produceras tomater och allehanda grönsaker.
             Nr. 2 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Stabilt linår 2016
Oljelin är en ganska traditionellt odlad gröda. Men 2016 startades en ERFA-grupp som väckte många tankar och idéer på hur grödan ska utvecklas. Bra fröskördar, men riktigt svaga halmskördar, kännetecknade oljelinet såväl i Sverige som i våra konkurrentländer.
             Nr. 1 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lin 2016 – lönsamt och stabilt
Linskörden 2015 blev bra och därmed steg lönsamheten i odlingen. Inför 2016 är förutsättningarna desamma med ett stabilt linpris. I fältförsök testades 2015 några odlaridéer, men svaren blev desamma som tidigare år – lin är en stabil gröda utan tvära kast i odlingsteknik.
             Nr. 1 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Som Svinto i haspeln
Linhalm är som Svinto när det trasslar i haspeln och kan sänka humöret vid tröskning. Men trots tvålullsegenskapen uppskattar bröderna Bergman på Ulvåsa linet i växtföljden. Grödan är enkel att odla, förfruktsvärdet högt och lin lämnar ett bra TB i deras efterkalkyler.
             Nr. 2 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lin lyfte 2014
Linodlingen vände arealmässigt försiktigt uppåt under 2014 – ett år då Kemikalieinspektionen nästan lyckades stoppa produktionen av utsäde till odlingen. Prisbilden är fortsatt stabil och lönsamheten 2015 finns förutsättningar för genom att lin är en modest gröda utan krav på höga insatser.
             Nr. 1 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster 60–60 gäller i lin
Oljelin är en anspråkslös gröda som inte reagerar nämnvärt när utsädesmängden höjs eller sänks. Nya försök i oljelin visar att den gamla regeln gäller – 60 kilo utsäde och lite drygt 60 kilo N.
             Nr. 3 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lin kan lyfta 2014
Linarealen var 2013 bara en fjärdedel jämfört med för några år sedan. Konkurrensen är hård med andra grödor med det finns tecken på bättre lönsamhet 2014. Grödan är billig att odla och priset hyfsat. Samtidigt är linjordloppesituationen hanterlig.
             Nr. 1 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Halländsk grödpalett parerar risker och möjligheter
Magnus Wattsgård, engagerad frö- och oljeväxtodlare utanför Falkenberg i Halland, satsar hårt på omväxlingsgrödor. År 2011 odlade han rödklöverfrö, lin, höstraps, konservärter och havre. Somligt kommer, somligt går, men rapsen den består!
             Nr. 1 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ingen linrevolution 2011
Svensk Raps driver de odlingstekniska försöken vidare i lin. Inga omvälvande resultat poppade upp 2011, men bilden klarnar av en anspråkslös gröda.
             Nr. 1 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Oklart om ogräs i oljelin
Prisnivån på lin gör att grödan lockar också 2011. Men uppförsbacken har varit tuff med brist på utsäde, dispens för låg grobarhet och import. Nu råder dessutom oklarheter kring användningen av MCPA.
             Nr. 3 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Torkskadat lin gav få svar
Svensk Raps hade höga ambitioner i odlingsutvecklingen av lin 2010. Men hettan satte P för de nya svar som förväntades i de torkskadade fältförsöken. Att delad N-giva försenar mognaden lärde vi oss dock och hoppas på intressantare resultat 2011.
             Nr. 7 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Knivskarp kunskap om linskörd
Att tröska lin kan vara ett elände – eller en trevlig stund på tröskan en solig dag med sköna sunnanvindar i fältet. Tumma inte på något av de sju skördetipsen som den erfarna linodlaren Henrik Lejefors bjuder på.
             Nr. 5 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Pricka ogräsen i linet
Utsädeslagren av oljelin är utsålda. Det pekar på att oljelinet kanske når nytt arealrekord för detta årtusende. Lin är extremt konkurrenssvagt så odlingens framgång handlar mycket om att pricka rätt tidpunkt för ogräsbekämpningen.
             Nr. 2 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Premiärodlare satsar på lin även 2010
Med rätta förutsättningar är lin ganska oproblematisk att odla och skörda. Öppna, jämna fält och bra tajming i ogräsbekämpningen ger odlingen god ekonomi och bra förfruktsvärde till höstspannmål menar Magnus Pettersson, förstagångsodlare 2009.
             Nr. 7 - 2009

Nästa resultatset
Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson