Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-13 av totalt 13 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Vår är fågelkvitter och rapportplikter
             Nr. 2 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fukt på botten avgör uppkomsten
Etableringen av vårraps bygger på god fröplacering där fukt, sådjup och avdunstningsskydd samverkar. Men fukten är viktigare än sådjupet, trots att vårrapsfröet bara väger några milligram. Så checka noggrant fukten på såbotten.
             Nr. 2 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Många bäckar små hejdar lopporna
Det finns ingen enkel universallösning på jordloppeproblemen i våroljeväxter. Men omsorgsfullhet i etablering och skötsel av grödan minskar risken för skador betydligt.
             Nr. 2 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Så tuktas en vitklöverfrövall
Vetehalm, ängssvingel, timotej,tistel, baldersbrå och torka. Det fanns gott om motgångar för Svante och Anna Kaijsers ekologiska vitklöverfröodling sommaren 2008. Men med skicklighet och tur gick det vägen – vältajmad putning och regn i tid lotsade fröodlingen i land med gott resultat.
             Nr. 2 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nya försök i nya grödor
Flera nya försöksserier i rajsvingel och rörsvingel påbörjades i fjol inom ramen för projekt Vallfrö 10 000. Resultaten från 2008 visade att växtreglering med Moddus bör vara standard vid konventionell odling av raj- och rörsvingel. I skördeteknikförsöken är det för tidigt att dra några säkra slutsatser än.
             Nr. 2 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ny unik databas med vallfröförsök
Projekt Vallfrö 10 000 har som målsättning att skapa ny kunskap genom nya försök, men även att underlätta användningen av befintlig kunskap. I en unik databas på Svensk Raps hemsida www.svenskraps.se, kan man hitta sammanställningar av flera hundra nyare nordiska försök med vallfrö.
             Nr. 2 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Urea fungerar i oljeväxter
Urea är ett intressant kvävegödselmedel i svenska oljeväxter. Men då krävs det att man håller kväveförluster vid spridning under kontroll. Mylla ned eller sprid i svalt väder så finns det pengar att tjäna.
             Nr. 2 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ny DNA-analys spårar sporer
En ny snabbanalys detekterar sporer av klumprotsjuka i jorden. Svaret kommer på någon vecka. Testet kan ge bra vägledning om kusten är klar för oljeväxtodling eller inte.
             Nr. 2 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tysk-franska rapstips
Nästan 250 åhörare ville höra Hubert Hebinger från Frankrike och Ulrich Henne från Tyskland berätta om höstrapsodling i deras hemländer när Svensk Raps ordnade konferens i slutet av januari. Rapstips kryddade med doft av vitlök och surkål lockade mer än vad en helt blågul anrättning sannolikt hade gjort.
             Nr. 2 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nya EU-regler gallrar i sprutboden
EUs nya stupstockar och substitutioner rensar ut i växtskyddslagren. På hyllan för oljeväxtodling kan det bli tomt om nyss godkända Biscaya faller för bilan i stupstocken. Den effekten gläder nog enbart de pyretroidresistenta rapsbaggarna som kan härja friare.
             Nr. 2 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kålbladmögel – svampangrepp utan moteld
Kålbladmögel gillar fukt och värme och kan slå till hårt i höstrapsodlingar. Det skedde hösten 2008 i Skåne. I andra delar av Europa finns moteld att sätta in vid betningen, men i Sverige står vi utan chans till väpnat motstånd.
             Nr. 2 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ligg lågt med myggan
Skador av skidgallmyggan kan motivera bekämpning. Men att spruta med insekticid i blomningen skadar de naturliga fienderna ännu mer så man skjuter sig i foten och förvärrar problemen. En ny prognosmetod är dock på gång som lockar skidgallmygghanar med feromoner.
             Nr. 2 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Rapsfröets groning kartlagd
Omättat kunskapsbehov om omättat fett
Hög skörd och stor areal raps i Kanada
Fler utför Svensk Raps AB fältförsök
Socker i gräs ger fler frön
             Nr. 2 - 2009


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson