Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
KemIs beslut ökar den kemiska bekämpningen
             Nr. 3 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Högre inblandning på G
Nya regler om högre inblandning av biodiesel i fossil diesel är på gång. Men även utan dessa kommer RME att vara det största biodrivmedlet för dieselmotorer i Sverige framöver. De största volymerna går till låginblandning medan den tunga trafiken använder mer 100-procentig RME.
             Nr. 3 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Modern växtodling på historisk mark
Ulf Gahne och Åke Ahlsten driver Roma Kungsgård på Gotland i ett samarbete som är inne på 3:e generationen. Deras 30 hektar sockerbetor är borta sedan odlingen försvann från ön. Nu ersätter vår- och höstraps sockerbetorna i växtföljden och höstrapsen är lönsammaste grödan.
             Nr. 3 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vivelvarning i klöverfrö
Klöverspetsvivlar kan orsaka stora skördeförluster i vitklöverfröodlingar. Håll noggrann uppsikt med fångstskålar och bekämpa före blomning eller en bit in i blomningen. Bekämpning kan även vara aktuell i rödklöver, men försöksunderlaget är sämre än i vitklöver.
             Nr. 3 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Klöverspetsvivlar i rödklöverfröodling
– naturliga fiender hjälper till

Ett examensarbete vid Lunds Universitet visade att andelen klöverspetsvivlar som parasiteras av naturliga fiender kan vara så hög som närmare 40 procent. Parasiteringen är då av ekonomisk betydelse och påverkar sannolikt skördenivån.
             Nr. 3 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ett för skräppligt ogräs
Skräppa är en riktig skurk i klöverfröodlingar. Håll undan i växtföljden och rensa i klöverfältet. Har fröna väl hamnat i bingen går de nästan inte att rensa bort.
             Nr. 3 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Jämför oljeväxtkontrakten
– det lönar sig

Oljeväxtköparna har olika kontrakt vilket gör skillnad i plånboken hos svenska oljeväxtodlare. Svenska Foder halkar efter i flera jämförelser medan Lantmännen med flera köpare i många situationer ger bättre ersättning.
             Nr. 3 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svensk oljeväxtodling är konkurrenskraftig
Agribenchmark synar konkurrenskraften i svensk oljeväxtodling i jämförelse med 17 andra länder. Vi kvalar in någonstans i mittfältet och klarar konkurrensen på den internationella arenan. Allra bäst klarar sig Kanada som har lägst skördar av samtliga länder. Det visar att god ekonomi inte är detsamma som hög skörd.
             Nr. 3 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Rapsätande älgar får skjutas
Rapslärdom på nätet
USAs spannmåls- och oljeväxtarealer minskar
Höstrapsen klarade riktig vinter
Arbetstyngd tillvaro
             Nr. 3 - 2009


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson