Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-7 av totalt 7 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Förhandling är att Ge och Ta
             Nr. 5 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Raps genom franska glasögon
Den franska växtodlingsmässan Les Culturales bjuder in vartannat år. En intressant mässa för odlare som gillar att gräva ner sig i växtodlingens finlir. Höstrapsen tar stort utrymme och det är inte märkligt i ett land som odlar 1 446 425 hektar höstraps år 2009. De franska oljeväxternas utvecklingsorganisation CETIOM satsade stenhårt och hade många experter på plats söder om Paris den 3-4 juni.
             Nr. 5 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsodlarna vinnare i Projekt 20/20
Svensk Raps storsatsning bidrar till ökad rapsodling med högre skördar och mer höstraps.
             Nr. 5 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Se upp med tetraploid rödklöver
I skrivande stund (mitten av juni) ser många grödor fina ut trots torkan i april. När ni har tidningen i er hand är troligtvis skörden mycket nära. Det är nu viktigt att överväga vilken skördeteknik som ska användas i de olika grödorna. I denna artikel redovisas gamla och nya försök och erfarenheter.
             Nr. 5 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Mjukare i marken efter höstraps
Motståndet i jorden för höstveterötter var lägre i 1-årsvete efter höstraps jämfört med i 2-årsvete efter höstvete. Skillnaderna i jordmotstånd ökade med djupet i jorden och störst var skillnaderna på 20–30 cm. Också genomsläppligheten för vatten var högre efter höstraps än efter höstvete som förfrukt.
             Nr. 5 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsresa i öst och väst
Odlingsutskottet i Svensk Raps bjöd in till rapsresa bland fältförsöken i Väster- och Östergötland i mitten av maj. Mycket resurser läggs på försök och odlingsutveckling så intresset var stort bland deltagarna att se och lära om sorter, växtnäring, ogräs och etablering.
             Nr. 5 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Duvor plågar engelsk raps
* Höstraps + ängsgröe = sant
* Ner med stubben
* 30 + 40 till svingel och ängsgröe insåningsåret
* Fyra tyska hösttips för rapsen
             Nr. 5 - 2009


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson