Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Bättre med balans än med förbud
             Nr. 6 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bäddar och bruk
Höstrapsen hade utvintrat. Därför fick vårraps ersätta när SFO och LRF Kraftsamling Växtodling kallade till fältvandring på SLU i Ultuna. Såbäddar och såbruk för våroljeväxter blev huvudnumret tryfferat med jordloppor, resistens och pyretroider.
             Nr. 6 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Resistenta baggar också 2009
Inventeringen av pyretroidkänsligheten hos rapsbaggar 2009 visar på fortsatt stora problem med resistens. Också Mavrik som tidigare varit en räddning i områden med pyretroidresistens dippar i effekt emellanåt. Neonikotinoiderna håller ställningarna, men på sikt behövs preparat med andra verkningsmekanismer.
             Nr. 6 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lyckad premiär med skördedemo i vallfrö
Två välbesökta skördedemonstrationer genomfördes under sommaren. Ytterligare en är på gång under denna tidnings pressläggning. Demonstrationerna visade tydligt att strängläggning är huvudalternativet vid skörd av rajsvingel och ängsgröe. Spillet var 5–6 gånger mindre vid tröskning av stränglagd ängsgröe jämfört med direkttröskad!
             Nr. 6 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Frökontraktet under lupp
Det är inte enkelt att jämföra vallfrökontrakt. Uppläggen varierar mellan länder, firmor, arter och sorter. Men kollar man upp vattenhaltsreglering, rensningskostnad och lagringsersättning så kommer man en bra bit på vägen. Och glöm inte att ta hänsyn till valutan.
             Nr. 6 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sökes: Rapsodlare på ICA Maxi
Genom EU-kampanjen ”Rapsolja för hälsa och njutning” har vi lyckats förhandla fram smakdemonstrationer av rapsolja på samtliga 70 ICA Maxi i hela Sverige. Detta sker torsdag – lördag vecka 42 (dvs 15–17 oktober), och sköts av en professionell demonstationsfirma, som vi utbildar om rapsens fördelar.
             Nr. 6 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Optionsavtal
– att köpa rätten till prisuppgång

Från och med i höst kan man teckna optionsavtal för oljeväxterna. För en avgift baserad på kvantitet köper man sig frihetsgrader i besluten. Det ger rätten att utnyttja en prisuppgång om den infaller.
             Nr. 6 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ilkka tar Finlands högsta vårrybsskörd
Ilkka Kouvo i Finland behöver inte bekymra sig över ogräsen i sin vårrybs längre. Ett litet språng i vårrybsens DNA som han testodlar gör den naturligt tolerant mot ett ogräsmedel. Det ger nästan 100-procentig ogräskontroll och en toppnotering på 3,3 ton vårrybs per hektar.
             Nr. 6 - 2009

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Försäljningen av rapsolja ökar med 11,2 %
11 000 hektar höstraps med BioDrill
Raj- och rörsvingel i examensarbete
Sortprovningen slår nya rekord
Var växer Visby bäst?
             Nr. 6 - 2009


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson