Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-6 av totalt 6 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
På spåret
             Nr. 1 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster SFO ger många gånger insatsen
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare fokuserar stenhårt på ökad lönsamhet i oljeväxter, lin och vallfrö. Tack vare odlarnas serviceavgift kan man bedriva försök och forskning. Även marknadsbevakning och representation vid förhandlingar och tvister ingår i verksamheten som ger odlarna många gånger tillbaka på insatsen.
             Nr. 1 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Inget slarv med harv
Se till att skapa tillräckligt med finjord kring vårrapsfröna om du tror att det blir torrt efter sådd. Det gäller speciellt om du inte plöjer på hösten. Ett fältförsök på SLU i Ultuna 2009 med extra harvningar visade att såbädden förbättrades liksom plantuppkomst och skörd.
             Nr. 1 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sydsvenskt vallfrö på toppmöte
Vallfrö 10 000 bjöd i höstas på en heldag med de sydsvenska vallfrögräsen i fokus. Här följer några axplock med visdom från odlare, forskare och rådgivare. Kompletta föredrag finns på www.svenskraps.se
             Nr. 1 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrö 10 000 ger resultat
Vallfrö 10 000 fortsätter att leverera. Försöksserierna i rajsvingel och rörsvingel visar att båda grödorna bör tillväxtregleras med Moddus. Hykor rajsvingel bör strängläggas med rapshuggare. Ett försök med etablering av ekologiskt gräsfrö visar att etablering i höstraps är ett bra sätt att undvika problem med bland annat vitklöver.
             Nr. 1 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Nu kommer vårrapshybrider
Betning i landsflykt – KemI avslog Svensk Raps dispensansökan
             Nr. 1 - 2010


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson