Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-12 av totalt 12 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
1 000 000 flaskor rapsolja
             Nr. 2 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vattnad raps ger trygghet
På de lätta jordarna på Barsebäcks gods i Skåne vattnas höstrapsen 9 år av 10. Bevattningen ger 500–600 kilo tillbaka i merskörd och betalar insatsen väl. Men framför allt ger vattnet trygghet och stabilitet för skördarna.
             Nr. 2 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Odling TB-täcker mera
Odla eller träda kan ge samma TB på papperet. Men även om man trädar finns fasta maskinkostnader fortfarande kvar och jämförelsen haltar därför. Fortsatt odling täcker i stället mera av företagets samkostnader och inför 2010 ser läget ljusare ut än 2009.
             Nr. 2 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vårrapssorter 2010 - bättre utbud än på länge
Nu är det många nya sorter på gång i vårraps. Hybriderna gör sitt intåg 2010 och bidrar med god avkastning och intressanta egenskaper.
             Nr. 2 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Mellansverige lyfter fram våroljeväxterna
Med ett linår i vardande och förnyat fokus på vårraps samlades forskning, försök och praktik för en våroljeväxtdag i Uppsala i januari. Etablering är det viktigaste momentet för att lyckas med odlingarna. Det gäller att kombinera kunskap med känsla för att lyckas.
             Nr. 2 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Raps ger bra odlingsekonomi i Hedemora
Dalarna är ett klassiskt vårrybsområde. Lennart Öhlund har provat höstraps men fastnat för vårraps som en ekonomiskt högklassig gröda som berikar växtföljden.
             Nr. 2 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Pricka ogräsen i linet
Utsädeslagren av oljelin är utsålda. Det pekar på att oljelinet kanske når nytt arealrekord för detta årtusende. Lin är extremt konkurrenssvagt så odlingens framgång handlar mycket om att pricka rätt tidpunkt för ogräsbekämpningen.
             Nr. 2 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Henrik Strindberg - ny vd för Svensk Raps
             Nr. 2 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrömarknad i motlut
Lagren av vallfrö är stora i EU. Priserna pressas och utläggen minskar. Men nu gäller det att tajma den uppgång som kommer någon gång.
             Nr. 2 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Årets svampstrategi i raps
Det är svårt att exakt avgöra behovet av svampbekämpning i höst- och vårraps. En allmän riskbedömning vid optimal behandlingstidpunkt kan dock göras. Det slutliga valet handlar mycket om hur man väljer att försäkra sig mot kommande oförutsedda angrepp.
             Nr. 2 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Tidigt blev toppen
Se upp med insekter i äldre vallar
Tidig kvävegiva till svinglar,ängsgröe och hundäxing
Sälgen dunderladdar bin ochhumlor
             Nr. 2 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kris i bifolkningsfrågan
Massdöd av bin är kostsamt och hela samhällets problem. Därför låg ytterst Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bakom konferensen om pollinering och bihälsa på Alnarp i november 2009. På seminariet strålade bi-, växt- och trädgårdsodlare samman och resonerade om risker och nytta med pollinatörer ur flera synvinklar.
             Nr. 2 - 2010


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson