Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Rapsen bjuder motstånd
             Nr. 3 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Mer RME kräver tydlig klimatnytta
Nästa år förväntas inblandningen av RME i diesel kunna höjas från 5 till 7 procent. Det kommer att innebära ökad efterfrågan på raps, motsvarande drygt 40 000 ha. Men den stora utmaningen blir att legalt kunna bevisa klimatnyttan med biodrivmedel på ett adekvat sätt.
             Nr. 3 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Näsa för RME
På Energigårdarna finns alternativet till olja från Saudiarabien. Lokalt producerad RME når nu ut till yrkestrafiken i Skåne där Energigårdarna bygger upp ett eget distributionsnät. Med raps från egna gårdar och närhet till kunderna hoppas man kunna etablera en egen marknad för lokalproducerad energi.
             Nr. 3 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fox fixar åkersenapen
Åkersenapen får passa sig i vårrapsen 2010. Med Fox i sprutboden kompletteras paletten av herbicider. Nu finns återigen något att ta till mot ettrig åkersenap.
             Nr. 3 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rätt sätt mot resistenta rapsbaggar
Pyretroidresistens finns på många håll i Sverige, men rapsbaggarna går att kontrollera med rätt strategi. Utvecklingen av resistens mot både pyretroider och andra preparat måste samtidigt undvikas. Växla mellan preparat, håll strikt på trösklarna och undvik sena behandlingar så kan baggarna hållas stången både 2010 och framöver. I år finns också nya Steward på dispens.
             Nr. 3 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Mer än Vemmerlöv
Den klassiska Vemmerlövsmetoden har inspirerat till enklare och säkrare höstrapsetablering. Nu går maskinutvecklingen snabbt och tillverkarna sporrar varandra med nya tekniska lösningar. Men de svenska försöken visar faktiskt att allt är möjligt om bara fingertopparna är med.
             Nr. 3 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstens hetaste höstrapssorter
Det finns gott om sorter att välja mellan inför årets höstrapssådd. Ett tiotal är riktigt intressanta och har sitt berättigande i olika situationer. Det kan vara läge att bestämma sig för någon av dessa redan nu och komplettera när sådden närmar sig.
             Nr. 3 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Deltagarna driver eko-forskningen
Ekologisk vallfröodling kräver snabb problemlösning för effektivare och säkrare odlingsteknik. Den så kallade deltagardrivna forskningen är ett bra upplägg för att tillgodose detta behov. Här samarbetar odlare, rådgivare och forskare för att identifiera problemen, lösa dem och snabbt nå ut till den breda odlarkåren.
             Nr. 3 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bekämpa och reglera i vallfrö
Försöken i Vallfrö 10 000 och danska försöksserier visar att tillväxtreglering är en lönsam åtgärd i alla arter av gräsfrö utom möjligen ängsgröe, engelskt rajgräs och ängssvingel. Klöverspetsvivlar bör normalt bekämpas i både vit-, röd- och alsikeklöver. Ekologisk röd-, vit- och alsikeklöver bör putsas i maj medan det är osäkert om konventionell klöver bör putsas.
             Nr. 3 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Jordbråk om jordbruk
* Honungsört till alla rödklöverfröodlare
* Svampbekämpning i gräsfrö på våren
* "Operation Pollinator" inledd
             Nr. 3 - 2010


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson