Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Mot 170 000 hektar
             Nr. 4 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sorter kör med olika hastigheter
Höstrapssorter tillväxer med mycket skilda hastigheter. Såtiden måste därför anpassas efter sorten enligt engelsmannen Philip Marr på Masstock Farmers. Han har undersökt 320 olika höstrapssorter och ser efter 12 år inte någon vattendelare mellan hybrid- och linjesorter, men stora skillnader inom sortgrupperna.
             Nr. 4 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Viktiga veckor i augusti
Varma sensommardagar i augusti ger höstrapsen en kickstart. Därför bidrar varje dygn som rapssådden kan tidigareläggas med ca 30 kilo raps per hektar. Men den senaste vargavintern handlade såtiden inte om 30 kilo utan om liv eller död.
             Nr. 4 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Alla vill vara med på rapståget
Hela 64 höstrapssorter provas i försöken 2010. Och intresset är stort att hålla uppe tempot i sortprovningen visar Svensk Frötidnings 7 frågor till sortrepresentanterna. Det bådar gott för framtiden att förädlarna vill vara med på det svenska rapståget.
             Nr. 4 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster En 6:a Skåne
Årets försöksresa i oljeväxter gick till Skåne och samlade drygt trettiotalet experter och aktörer inom oljväxtbranschen. Försök från sex försöksserier besöktes under två dagar i slutet av april, och blev en intressant djupdykning i sorter, struktur, slam och gödsling.
             Nr. 4 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svensk Raps på Borgeby Fältdagar
Under årets Borgeby Fältdagar satsar Svensk Raps på att visa mängder av intressanta odlingstekniska försök i vallfrö. Höstrapsen finns givetvis också på plats – i år med höstgödslingens betydelse för övervintring. Välkommen att träffa oss!
             Nr. 4 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Spillrapsen spökar
När det blir tätare mellan rapsgrödorna faller skörden snabbt visar ett brittiskt projekt med växtföljder. Spillrapsen ökar konkurrensen i etableringen, höjer sjukdomstrycket och späder ut förädlingsframstegen.
             Nr. 4 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fullpackade fältvagnar på östgötavandring
Den 5/5 samlades på 5 fältstationer 110 medlemmar i Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare. Kväve, sortval, svamp, insekter och ogräs täckte in en rejäl del av höstrapsodlingens svåra konst.
             Nr. 4 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Storbrand i tysk rapsoljefabrik
Körspår sänker skörden i höstraps
Tysk luftattack
Sort viktigare än klister
Varför är binas celler sexkantiga?
Följ försöken i fält
Tore Dahlquist belönad
Mindre baldersbrå med får
             Nr. 4 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Blick för rapsens rot
Frank Jessen driver plöjningsfri växtodling i tyska Schleswig Holstein sedan 7 år. Lång växtföljd, noggrann bearbetning och intresse för jordstruktur gynnar rapsen både ovan och under jord. Nu ligger snittskörden på 5 ton per hektar.
             Nr. 4 - 2010


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson