Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Rapsen visar tyngdlyftarmuskler
             Nr. 6 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Majong är på gång
Inför 2011 får vårrapshybriden Zappa sällskap av sitt halvsyskon Brando och 2012 är Majong på gång. Vårrapshybriderna är snabba i starten och konkurrerar bättre med ogräs. Snart avslutas också fältförsök som ska visa vilken utsädesmängd som är optimal för vårrapshybriderna.
             Nr. 6 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hybrider
– kostsamma och potenta

Hybridutsäde är 1:a generationen mellan utvalda föräldralinjer som ger kraftfullt korsningsfrö. För att utveckla hybridsorter behövs speciellteknik. Två såmaskiner sår han- och honlinjen sida vid sida. Hybridförädling är kostsam och produktionen dyr, men potentialen är ofta större.
             Nr. 6 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster I Excaliburs vagga
I Boissay söder om Paris ligger hjärtat i Monsantos rapsförädling och där föddes en storsäljare som Excalibur. Hybridförädlingen är mer precis och ger snabbare framsteg än linjeförädling menar Jean-Pierre Despeghel som är chef för rapsförädlingen där. Inom 5 år tror han att hybriderna konkurrerat ut linjesorterna inom Monsanto som marknadsför sina sorter under varumärket Dekalb.
             Nr. 6 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bakterier bästa medicinen
Studier vid SLU i Uppsala visar att det finns en outnyttjad potential hos naturligt förekommande mikroorganismer. En behandling av rapsutsädet med bakterier kan förbättra såväl uppkomst som fröskörd med upp till 25 procent. Anslagen är dock slut. Med tanke på återkommande problem med tidig etablering och svampangrepp är fortsatt utveckling av tekniken av allra högsta intresse för svensk oljeväxtodling.
             Nr. 6 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Guld till Gunnar
Fältslaget på DLG Feldtage utanför Hannover är över. I rapstävlingen tog Gunnar Henningsson hem guldet till Sverige. Tyskar, polacker, tjecker och fransoser fick stryk av Gunnars högsta TB som grundades på en avkastning på 6227 kilo raps per hektar!
             Nr. 6 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rationell biodling på frammarsch
Binas betydelse för en optimal odling, blir allt mer uppenbar för landets frö- och oljeväxtodlare. Rationellare hantering och utvecklingsprojekt är viktiga inslag för att kunna möta den ökande efterfrågan på de små flitiga pollinatörerna.
             Nr. 6 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster N-sensorn vågar variera givan
Att gödsla rätt är inte lätt. Men modern teknik i Yaras N-sensor läser av höstrapsbeståndet och tillsammans med en aktiv traktorförare ökar chanserna att optimera kvävegödslingen. Det sparar pengar och miljö hos Birger Bernhoff.
             Nr. 6 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Pollinatören
* Doktorandprojekt om pollinering i höstraps
* Stort intresse för rapstema i Kristianstad
* Global spannmålsskörd 2010 den 3:e största
* Vårraps i kläm av EU-direktiv
* Kolla in www.svenskraps.se
             Nr. 6 - 2010

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Raps och frö samlar skarorna
Den gångna sommaren bjöd på en uppsjö fältvandringar och odlarträffar runt om i landet. Här följer några nedslag med fokus på frö- och oljeväxter som glädjande intresserade många lantbrukare.
             Nr. 6 - 2010


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson