Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-11 av totalt 11 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Jordskalv, vrede och rapspris
             Nr. 3 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fyrklövern på St Lövhulta
Peter och Karola Reuterström har ett väl intrimmat lagarbete på St Lövhulta utanför Eskilstuna där båda är lika engagerade i driften på 800 hektar. I växtodlingen finns en ovanlig fyrklöver med oljeväxter och frögrödor – höstraps, oljelin, rödklöver, rödsvingel. Fyrklöverns uppgift är att städa i växtföljden och ge utväxling på gårdens lönsamhet.
             Nr. 3 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kålmal 2010 var ett ryskt luftangrepp
Ryska kålmalar flög in som fripassagerare 2010 med varma östvindar och ställde till med förödelse i svensk vårraps. Med facit i hand borde vi ha använt mer pyretroider och högre vattenmängder vid bekämpning. Nästa angrepp är omöjligt att förutse, men extrem sommarvärme ökar risken.
             Nr. 3 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ut med solros och in med raps
Marknaden för raps med hög halt oljesyra är stor. Cirka 2000 hektar så kallad Vistive-höstraps med denna oljesyrakvalitet odlas för skörd 2011. AAKs import av rapsfrö, solros- och palmolja kan ersättas om odlingarna ökas med dryga 10 gånger. Marknaden erbjuder ett merpris som kompensation för lägre skörd och ökade omkostnader - inte ska väl svenska rapsodlare missa chansen att ersätta import med egen produktion?
             Nr. 3 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Biodieseln sänker koldioxidutsläppen
Svenskproducerad RME gör klimatnytta. Det slår en färsk forskningsrapport fast som visar att RME minskar CO2-ekvivalentutsläppen med ca 70 procent. Från 1 maj 2011 är det dessutom tillåtet att öka inblandningen i diesel från 5 till 7 procent.
             Nr. 3 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Alvluckrarsådd på styvaste leran leder… roten till det goda
Höstraps kan etableras på väldigt många olika sätt. Det är den aktuella situationen i fält som avgör vilken metod som är bäst. Det kan vara plog, kultivator, gödningsspridare, eller som i detta fall en alvluckrare som banar väg genom leran för höstregn och rapsrötter.
             Nr. 3 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Dags att ta konsekvenserna
Vem ansvarar för att svenska lantbrukare även i framtiden har tillgång till effektiva växtskyddsmedel? Frågan belystes vid en workshop i februari, där hela växtodlingsbranschen deltog. Myndigheternas brist på konsekvensanalys är ett resultat av direktiven från regeringen. Men nu agerar branschen samtidigt som Jordbruksverket inrättat ett växtskyddsråd, vilket inger hopp om framtida miljövänliga och effektiva växtskyddsmedel.
             Nr. 3 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Över 100 oljeväxtförsök i år
Svensk Raps satsar hårt på fältförsök i raps och lin. Gå in på www.svenskraps.se för en komplett förteckning över försöken och åk gärna ut för att studera effekter.
             Nr. 3 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nystart för pollineringsstudier i höstraps
85 procent av Europas grödor är helt eller delvis beroende av insekter för att sätta frö. Raps är en av dessa. Resultaten från tidigare studier om betydelsen av pollinering för raps spretar och vi vet inte bidraget från vilda och tama insekter i olika situationer. Hösten 2010 startade ett ambitiöst pollineringsprojekt som ska råda bot på detta.
             Nr. 3 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Oklart om ogräs i oljelin
Prisnivån på lin gör att grödan lockar också 2011. Men uppförsbacken har varit tuff med brist på utsäde, dispens för låg grobarhet och import. Nu råder dessutom oklarheter kring användningen av MCPA.
             Nr. 3 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Bin jagar terrorister
Stark valuta ger för- och nackdelar
Mycket utvintrad höstraps kring Östersjön
Inhemska proteingrödor –nytt projekt för Svensk Raps
Kalops och bin i Östergötland
Torkar och vårraps i Västergötland
             Nr. 3 - 2011


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson