Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-12 av totalt 12 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Ansvaret vilar på fröfirmorna
             Nr. 4 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sveriges största höstrapsodling – odlas med millimeterprecision
Den är Sveriges största höstrapsodling och drivs ytterst noggrant efter en tydlig strategi. Med plöjningsfri etablering och i övrigt ganska intensiva metoder förfinas tekniken år för år. De dryga 500 hektaren i SkaberNäs regi svarar med en mycket god växtföljdseffekt och 3,7 ton i genomsnittsskörd.
             Nr. 4 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstens flytgödsel gör sig bäst i höstraps
Höstraps dammsuger jorden på kväve på hösten. Det är en suverän egenskap som gynnar både ekonomi och miljö. Extra påtaglig är egenskapen vid stallgödselspridning där regelverket numera har minst restriktioner i höstraps och vall. Det finns all anledning att öka rapsodlingen och samarbeta kring gödseln med lantbrukarkollegor.
             Nr. 4 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstraps räddar kycklingproduktion
De nya reglerna för spridning av stallgödsel har ökat intresset för höstrapsodling. För många animalieproducenter är det räddningen att kunna lägga upp till motsvarande 60 kilo kväve i rapsen på hösten. Och liksom för Petter Beckman på Österlen, innebär det i många fall att rapsodlingen sker på jungfrulig mark. En lysande kombination.
             Nr. 4 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstraps lönsam med rötslam
Rötslam vart 4:e år ökar höstrapsskörden med 350 kilo frö per hektar. Det visar skånska slamförsök som lades ut för 30 år sedan. Samtidigt pekar resultaten på att metallhalten i grödorna inte har stigit med rötslamstillförseln.
             Nr. 4 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstrapssorternas Tio i Topp
Det finns gott om bra höstrapssorter på marknaden. Skillnaderna i avkastning sorterna emellan är små i toppskiktet. Ta därför hänsyn till fler sortegenskaper och vid lite större odling fördela riskerna med mer än en sort.
             Nr. 4 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nattskiftet är lönsamt
Kör så det ryker i den svarta augustinatten när kräftskivan är över för att få rapsen i jorden. Med 20 hektar höstraps i planen finns 4000 kronor per dygn i potten. Tidigt sådd raps ger inte bara klirr i kassan utan är också en miljöhjälte visar tyska erfarenheter.
             Nr. 4 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lysande höstrybs i Norrbotten
Oljeväxtodling är en liten, men ökande företeelse i Norrbotten. Det har hittills handlat om vårrybs, men nu provar Signar Hammargren utanför Luleå höstrybs. Så här långt ser det bra ut. Höstrybsen har klarat vintern betydligt bättre än förväntat.
             Nr. 4 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Borgeby Fältdagar med tema Mark
Välkommen till Svensk Raps monter H16 på Borgeby Fältdagar den 29-30 juni. Studera såtidens effekt på höstraps i fält och kom gärna in i tältet för att diskutera allt mellan frö och olja. Speciellt för i år är en förevisning av biologisk markkartering som har betydelse för kunskapen om jordburna sjukdomar som till exempel klumprotsjuka.
             Nr. 4 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Mångsysslare med bredd
System Cameleon från östgötska Gothia Redskap är ett allroundredskap som hanterar bearbetning, sådd, gödsling och ogräs. Roland Höckert investerade i en Cameleon 2009 när den började serieproduceras och är nöjd med tekniken. Nu vidareutvecklas Cameleon med Crossboard och bredsåningsbill.
             Nr. 4 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Jämnt lopp på Domö
På Domö i Västergötland testade Jonas Dahlgren 2010 radsådd höstraps med Cameleon på ett fält och jämförde med konventionell sådd och kemisk ogräsbekämpning på grannfältet. Radhackningen fungerade bra och trots en lägre skörd skilde nettot bara drygt 200 kronor per hektar.
             Nr. 4 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Svensk Raps tittar in i framtiden
* Raps- och frödag på Trolleholm
* Försök i öst och väst
             Nr. 4 - 2011


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson