Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-8 av totalt 8 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Prövningar i både skörd och propp
             Nr. 6 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Utdömd vårraps blev årets hit
Försommartorkan runt Mälaren våren 2011 gav fläckiga bestånd av våroljeväxter. Sören Carlsson på driftbolaget Hårbacka AB ville köra upp vårrapsen och lägga fälten i träda, medan kollegan Per Robertson ville ge vårrapsen en andra chans. Det var tur för med 2 ton per hektar och facit i hand gav vårrapsen årets högsta täckningsbidrag.
             Nr. 6 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vårrapsen platsar också 2012
Trots en besvärande försommartorka i Mälardalen och Södermanland blev vårrapsen ett av årets stora glädjeämnen 2011. Med utebliven höstrapssådd finns det goda skäl att överväga vårraps 2012 också i sydligaste Sverige.
             Nr. 6 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Handel med rapsfrö - en omvärldsberoende affär
Rapsfrö är en bulkvara som är ganska enkel att handla med. Men möjligheten att ersätta rapsolja med olja från andra oljeväxter gör handeln både dynamisk och komplex. Prisdrivet den senaste 10-årsperioden kommer dels från energimarknaden, men också från en växande medelklass i Asien som spenderar mer pengar på mat.
             Nr. 6 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svensk rapsodling i kristallkulan
För 15 år sedan gick vi med i EU. Det fick drastiska konsekvenser för svensk oljeväxtodling. Arealen sjönk på några år till en tredjedel jämfört med toppåren på 1980-talet. Svensk rapsodling var nära utrotningsgränsen. Politiska beslut och styrmedel gjorde odlingen konkurrenssvag. Nu lyfter odlingen igen. Men vi lever i en för evigt föränderlig värld, så hur kommer svensk oljeväxtodling att se ut om cirka 15 år? Vi har bett 10 auktoriteter ge sin bild av ett tänkbart scenario för svensk oljeväxtodling år 2025. Dags att höja blicken och skåda in i kristallkulan!
             Nr. 6 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Många vinterdagar för Reglone
Ogräsbekämpning i rödklöver är en knepig historia. Sprutning med Reglone när klövern är i vila under senhöst/vinter är ett bra alternativ, men åtgärden kräver stor påpasslighet. Försök i Vallfrö 10 000 visar att bekämpningsfönstret är stort men säkrast är att satsa på en bra sprutdag från mitten av november till mitten av februari.
             Nr. 6 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nya rön i rödklöver på vallfrökonferens
Metoder för säkrare och högre fröskördar i rödklöver. detta och mycket annat fick trettiotalet nordiska vallfröentuiaster med sig hem från sommarens NJF-konferens i Finland.
             Nr. 6 - 2011

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Höstens sortval - tema på Hallfreda
* Galera upp till diskussion
* Stöldmärkning av raps
* Bättre än väntat
             Nr. 6 - 2011


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson