Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Röda siffror i vallfrökalkylen
             Nr. 1 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapssådd på danska
Claus Skov i Danmark byggde ett ekipage för att samtidigt mylla flytgödsel och så höstraps. Nu sker allt i en överfart i full galopp. Det sparar viktiga dagar och gör att rapsen kommer i jorden i tid.
             Nr. 1 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Succé för största rapsprojektet någonsin
En försiktig beräkning visar att Projekt 20/20 har plockat fram verktyg som genererar resultat värda över 50 miljoner kronor per år till de svenska oljeväxtodlarna. Det motsvarar en utväxling på 10 gånger per insatt projektkrona. Bättre etableringstidpunkt i höstraps, effektivare kvävegödsling samt förbättrad trösk- och etableringsteknik är starkt bidragande faktorer.
             Nr. 1 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Halländsk grödpalett parerar risker och möjligheter
Magnus Wattsgård, engagerad frö- och oljeväxtodlare utanför Falkenberg i Halland, satsar hårt på omväxlingsgrödor. År 2011 odlade han rödklöverfrö, lin, höstraps, konservärter och havre. Somligt kommer, somligt går, men rapsen den består!
             Nr. 1 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hybriderna härskar 2012
Hybriderna dominerar på sortlistan och är rätt val för vårraps 2012. Problemet nu är tillgången på utsäde. För framtiden måste handeln planera produktionen av vårrapshybrider bättre.
             Nr. 1 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tuff höstrapsvinter 2011
En hård vinter följdes av en torr vår med rapsbaggar och knoppbortfall. Men höstrapsen kompenserade med stora frön och gav hygglig skörd. Också vårrapsen avkastade bättre än väntat så rapsens ekonomiska netto blev högt 2011.
             Nr. 1 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrö 2011 i både dur och moll
Kunskapsnivån bland svenska vallfröodlare är liksom arealerna högre än någonsin. Detta mycket tack vare projektet Vallfrö 10 000 som avslutades våren 2011. Det var den största satsningen på svensk vallfröodling någonsin och behövs verkligen som motvikt till låga priser och besvärligt skördeväder som karakteriserade säsongsavslutningen.
             Nr. 1 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ingen linrevolution 2011
Svensk Raps driver de odlingstekniska försöken vidare i lin. Inga omvälvande resultat poppade upp 2011, men bilden klarnar av en anspråkslös gröda.
             Nr. 1 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Bayer köper rapsförädlare
Stor rysk linskörd
Två miljoner nya husdjur!
Nyputsat faktablad
Få fler fina fåglar
Rapsfält flödar av frö och honung
20/20 vandrar vidare i vete
             Nr. 1 - 2012


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson