Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-12 av totalt 12 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Dalmasar driver höstrapsodlingen framåt
Det började som en kul grej men har utvecklats till en möjlighet att krydda rapsodlingen med ännu bättre ekonomi. Höstraps har odlats och testats i sju år i Dalarna och man har med tiden lärt sig de rätta tagen för att plocka fram säkra och bra skördar. Man toppar med 3700 kilo per hektar vilket låg 10 procent över riksgenomsnittet det året.
             Nr. 4 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svensk Raps – ett viktigt varumärke även framöver
År 2000 bildades Svensk Raps AB för att rädda svensk oljeväxtodling. Uppdraget är genomfört och SFO kommer åter att juridiskt och formellt representera medlemmar och verksamhet. Svensk Raps fortsätter dock som viktigt inarbetat varumärke.
             Nr. 4 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Det svarta guldet på Borgeby Fältdagar
Svensk Raps tar som vanligt med öppen famn emot alla besökare på Borgeby Fältdagar. Ta chansen att diskutera allt kring raps, vallfrö och lin med oss. Fördjupa dig i vallfrö – speciellt etableringen. Energin står i fokus så även RME från raps. Gropen riktar luppen på kväve med speciellt fokus på vårraps. Allt för den inbitne oljeväxtentusiasten!
             Nr. 4 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstraps – det möjligas konst
Det är på hösten som höstrapsskörden grundas. Det krävs påpasslighet i några grundläggande moment för att lyckas. Går allt vägen är resten av odlingsåret mer eller mindre en transportsträcka mot blommandegyllengula fält med bra ekonomi i bagaget.
             Nr. 4 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Många dörrar står öppna vid höstrapsetableringen
I medeltal blev etableringen bäst efter plöjning, men skördeskillnaderna mellan olika metoder var små i etableringsförsöken i höstraps 2007–2010. Tidsfaktorn och minskade kostnader talar sammantaget för etablering utan plöjning. Men plöjningens bättre bekämpning av spillsäd, ogräs och sniglar kan göra det motiverat att plöja, speciellt på lättare jord. Många dörrar står med andra ord öppna.
             Nr. 4 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Varm höst i öst
Enköping hade temperaturer som är normala på skånska Österlen hösten 2011. Därför gjorde den extremt varma hösten 2011 i östra Mellansverige att höstrapsen sträckte på sig våghalsigt mycket om den var tidigt sådd. Men fastlagd kurs gäller även hösten 2012 – det gäller att köra på normalåret och så i tid även fortsättningsvis.
             Nr. 4 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstrapssorter för alla 2012
Ett 70-tal höstrapssorter provas årligen och utgör en mycket säker grund för ett bra sortval. Inför årets höstsådd pekar Albin Gunnarson ut åtta goda sortalternativ i respektive odlingsområde. Men det finns uppstickare med begränsad provning som kan vara intressanta att prova. Åtminstone på en del av höstrapsodlingen, som totalt sett kan öka om årsmånen och priserna fortsätter som hittills.
             Nr. 4 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Glöm inte P till höstrapsen
Höstraps är en P-krävande gröda. En pågående försöksserie visar merskördar på ca 300 kilo per hektar när höstrapsen förses med N, P och K i stället för bara N vid sådd.
             Nr. 4 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ogräsbekämpade fält ger bäst höstraps
Ogräsbekämpningen är en viktig pusselbit för en säker och bra höstrapsgröda. Kör i tid och var extra uppmärksam vid tidig sådd och glesa bestånd.
             Nr. 4 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsklippare kan spara pengar
Genom att klippa en kvadratmeter höstraps på hösten får man en uppfattning om beståndets N-upptag. Det styr sedan N-givan på våren. Rapsklippningar hösten 2011 kan visa att det går att spara pengar genom att sänka N-givan.
             Nr. 4 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Ören som driver rapsen framåt och uppåt
             Nr. 4 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
1 500 bussar kör på B100
Kvalitet lönar sig
Halmeldning OK inför direktsådd – rättelse!
             Nr. 4 - 2012


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson