Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster LEDAREN
0,1 öre – en viktig symbol
             Nr. 2 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lammen ger lönsamhet
Att vara fröodlare på Nya Zeeland betyder inte att man tjänar pengar på bara fröskörden. Stu Pankhurst odlar både hybridrajgräs och vitklöver, men utnyttjar vartenda grässtrå och varje vitklöverblad före och efter fröskörd till bete eller foder för sina 26 000 lamm. Där finns pengarna för
             Nr. 2 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Positivt för vallfrö med nya priser
Vallfröodlingen har varit mycket hårt pressad sedan finanskrisen 2008. Nu ljusnar det igen. Gör en kalkyl utifrån dina egna förutsättningar och bedöm odlingens konkurrenskraft några år framöver. Glöm inte att plussa på för vallfrö som avbrottsgröda och strukturförbättrare.
             Nr. 2 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Timotejfröodling med god lönsamhet
På Åsby gård utanför Västerås når man mycket bra timotejskördar år efter år. Erfarenhet och noggrannhet är centrala inslag för att nå en medelavkastning på nästan 1 000 kilo per hektar. Det slår alla andra grödor på gården.
             Nr. 2 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vatten och aggregat – nyckeln till säker uppkomst
En säker uppkomst i våroljeväxter förutsätter ett sådjup där det finns tillräckligt med växttillgängligt vatten och ett avdunstningsskydd av fina aggregat. Det är nycklarna till säker etablering visar noggranna modellexperiment från förr. Nya försök bekräftar äldre resultat och visar att vårrapssådden bör ske lagom tidigt, inte för grunt och i välharvad jord.
             Nr. 2 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bredd i arsenalen
Vapenarsenalen mot ogräs i vårraps har breddats betydligt de senaste åren. Förutom klassikerna Nimbus och Butisan Top spetsas utbudet av Fox, Galera och den nya formuleringen i Matrigon 72SG. Det gör att odlare kan känna sig trygga med att vapen finns att tillgå för olika behov av ogräsbekämpning i vårraps.
             Nr. 2 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tunnsått med nya verktyg för Framtidens Växtskydd
Svensk växtodling riskerar att bli utan användbara verktyg inom växtskydd. Inställningen hos berörda myndigheter och viljan att gå före övriga EU-länder i avregistreringen är allvarlig. Stora framsteg som kan ersätta kemiskt växtskydd lyser nämligen med sin frånvaro trots att integrerat växtskydd ska tillämpas från 2014. Situationen är kritisk och SFO arbetar för att lyfta frågan politiskt.
             Nr. 2 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster GMO-raps ökade inte risken för resistens
Införandet av GMO-raps med resistens mot ogräsmedel har varit mycket positiv för den kanadensiska rapsodlingen. Odlarna är nöjda, odlingen har ökat och lönsamheten har förbättrats. En omfattande studie visade också att en ökad användning av Roundup inte har medfört ökad resistensen mot detta medel hos ogräsen.
             Nr. 2 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bekämpning av klöverspetsvivlar i klöverfröodlingar: Ny forskning tar hjälp av insekters kemiska doftspråk
Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitet har startat ett forskningsprojekt med målet att tillgodose behovet av alternativa bekämpningsmetoder för klöverspetsvivlar, som orsakar skador i klöverfröodlingar.
             Nr. 2 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
DLF vill odla mer frö i Sverige
Prisbelönt hedersordförande
Matnyttig hemsida Till recepten!
             Nr. 2 - 2012


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson