Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-11 av totalt 11 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Vallfrö är ett maratonlopp
             Nr. 3 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Upp i elitserien
På Bäddarö i Uppland odlas både vår- och höstraps. Vårrapsen står för stabilitet. Höstraps står för både chans och risk. Med risken är Anna och Håkan Bodin redo att ta och om höstrapsen brukar de skämta. – Odlar man inte höstraps spelar man inte i elitserien!
             Nr. 3 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Konsten att hantera klumprotsjuka
Klumprotsjuka är ett allt vanligare förekommande problem i svensk oljeväxtodling. Det gäller att hålla koll på skadegöraren, helst innan den slår till. Det är viktigt att välja rätt fånggröda, det vill säga oljerättika, och att tänka på växtföljden. Numera finns även en effektiv analysmetod som indikerar risken för angrepp. Och om man är osäker kan man odla den klumprotsjukeresistenta höstrapssorten Mendel.
             Nr. 3 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kontrollera risken för klumprotsjuka
Max en vecka – det är tiden det tar för att få reda på om det blivande rapsfältet bär på klumprotsjukesmitta med ny analysteknik. Tidigare tog det månader. Klumprotsjuka kan vara en allvarlig skadegörare och den nya analystekniken är ett stort steg framåt för snabba välgrundade beslut i oljeväxtodlingen.
             Nr. 3 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Dränering – borde redan varit gjord när behovet syns
Dränering är en lönsam investering och kostnaden för en täckdikning har minskat relativt sett över tiden. Det vet Carl-Johan Rangsjö, lantbruksingenjör på Jordbruksverket, som arbetat med bland annat täckdikning i många år. Hans råd är att inte vila på hanen – ser man behov i fält skulle man agerat för länge sedan.
             Nr. 3 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sven tätar gapet mellan grendikena
Med dubblerat antal grenledningar på fälten håller Sven Ringdahl de blöta höstarna stången. Bärigheten blir bättre, brukningskostnaderna lägre och skördarna säkrare. Det är nytta som vida överstiger kostnaden.
             Nr. 3 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Felix svenska potatis först ut att friteras i svensk rapsolja
Procordia använder nu svensk rapsolja, från AAK, istället för certifierad palmolja vid stekning och fritering av köttbullar och potatis. Först ut är Felix svenska potatis som nu serveras i skolor och på äldreboenden. − Vi tar nu vårt ansvarstagande ett steg längre och övergår till, främst svensk, rapsolja när vi steker och friterar vår mat, säger Mikael Aru, vd Procordia.
             Nr. 3 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rödklöversorter - reagerar olika på putsning
Putsningsstrategin i rödklöver beror på vilken sort du odlar, var i landet du bor och om du är ekologisk eller konventionell odlare. Tetraploida sorter i södra Sverige bör putsas medan det är tveksamt om diploida sorter i Mellansverige ska putsas om du är konventionell odlare. Fem försök har gett oss mycket ny information om hur vi ska hantera en av Sveriges viktigaste arter av vallfrö.
             Nr. 3 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Direktsåddens dilemma – halm och spill
Direktsådd sparar tid, bränsle och fukt och är ett starkt alternativ om förutsättningarna finns på fältet. Det visar både gamla och nya försöksresultat. Tekniken för direktsådd har förändrats över åren, men grundproblemen med spillsäd och halmrester är desamma nu som då.
             Nr. 3 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* ERFA-grupper i fröodling
* Plenum - utvidgad registrering mot rapsbaggar
* Steward – förändrade användningsvillkor
* ÖGFO 100 år
* Tillväxtreglering OK i insåningsgröda
* 11 procent blev biodiesel 2011
             Nr. 3 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Starka priser till 2021 men dollarn en risk
             Nr. 3 - 2012


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson