Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-11 av totalt 11 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
En EU-örfil mot biodrivmedel
             Nr. 1 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tidig marssådd fixade höstvetet
Torbjörn Eriksson i Dalsland etablerade sin vårraps redan i slutet av mars. Någon riktig skördehit blev det inte med 1,7 ton per hektar, men viktigare var att oljeväxterna mognade i tid och banade väg för höstvetesådd.
             Nr. 1 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Storslam för Sättras sena sådd
Sättra kör på sitt eget sätt. Minimal bearbetning på våren i orörd stubb gör att vårrapssådden alltid blir sen. Det var ingen nackdel 2012 som gav storslam med 3,3 ton per hektar.
             Nr. 1 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hybriderna drar ifrån
Vårrapshybriderna drar ifrån linjesorterna och dominerar på sortlistan inför 2013. Majong utmärker sig som en vårrapssort för hela landet. Men utsädestillgången är oklar så beställ i tid.
             Nr. 1 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bra bredd mot ogräs i våroljeväxter
En tät och bra våroljeväxtgröda med snabb och jämn uppkomst konkurrerar bra mot ogräs. När kemisk bekämpning behövs finns det flera bra alternativ att tillgå. Välj strategi efter fältets och årsmånens förutsättningar.
             Nr. 1 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstraps i dur –lin i moll
Höstrapsen hektaravkastning 2012 var den största någonsin. Lägg därtill bra pris och höga oljehalter så landade odlingsgrenen på rekordnivå. Våroljeväxterna kunde däremot inte hänga med i avkastningsracet. Än värre var det för stora delar av linodlingen som hade att brottas med ett ihärdigt regnande.
             Nr. 1 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Varierande vallfrö 2012
Utfallet av de olika frögrödorna varierade kraftigt 2012. Bäst gick det i de sydligaste delarna medan flera odlingar i Mellansverige inte kunde skördas eller hade dålig kvalitet. Nytt betalningssystem infördes vilket innebär slutbetalning i december istället för som tidigare 15 juni året efter skörd.
             Nr. 1 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Extra N lyfte linjesorten
Tidningen Lantmannen arrangerade en vårrapstävling säsongen 2012. Den gav intressanta utslag och ny kunskap. Galera och kvävekomplettering var odlingstekniken som fällde utslaget.
             Nr. 1 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Detta hände i fält
Veronika skrämde, resenärer röstade för svampkörning och säsongen var den blötaste sedan 1960 i Lantmannens vårrapstävling.
             Nr. 1 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Ny fröwebbplats
Våroljeväxter bra 2013
Oljepalmsplantager hotas
Slutbetalning vallfrö 15/12
             Nr. 1 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Vinster hämtades hem under hösten
             Nr. 1 - 2013


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson