Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-12 av totalt 12 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
En renodlad odlarorganisation
             Nr. 2 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sådd med gul maskin
Ännu en teknik för etablering av raps finns nu att tillgå. CLAYDON Hybrid Drill har testats på flera håll i Sverige hösten 2012. Resultatet ser lovande ut och maskinen utvecklas 2013 bland annat med radmyllningsaggregat.
             Nr. 2 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Färre frön med hybrider
Utsädesmängdsförsök 2012 bekräftade tidigare rekommendationer att vårrapshybrider har lägre optimal utsädesmängd än linjesorter. På blivande vårrapsfält som inte bearbetades hösten 2012 kan en grund bearbetning fungera i vår. Men viktigt är att kombinera kemi och jordbearbetning för att få bort oskördad spannmål, stubb eller fånggröda före sådd.
             Nr. 2 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Skarp skorpa stjäl skörd
Våren 2012 drabbades många vårrapsfält av skorpa. När skorpan slår till gäller det att agera snabbt och resolut för att bryta den. Omsådd är ett mycket mer kostsamt alternativ.
             Nr. 2 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nu matchar vallfrö höstvetet
Prisnivån på vallfrö har förbättrats och verkar kunna hålla i sig några år framöver. Även vid medelskörd kan nu fl era frögrödor konkurrera ekonomiskt med goda höstveteskördar.
             Nr. 2 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Våga variera N-givan
Vårkvävegivan tål att varieras – den ekonomiska risken är liten. Svavel är ett måste och behovet är stort. Delning av N-givorna är bara aktuellt om tillfälle ges för spridning i mars. Så kan kunskapsläget sammanfattas inför 2013 på N-fronten till höstraps.
             Nr. 2 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster SFOstämma visar vägen
Fullmäktigedag följt av stämma med föredrag. Så såg det ut för SFOs fullmäktige med flera sista dagarna i januari. Fullmäktigedagen vaskade fram viktiga uppgifter för SFO att jobba med framöver. Etablering, våroljeväxter och mer engagemang i sociala medier för ökat kunskapsutbyte var några viktiga punkter. Dagen efter hölls stämma med intressanta föredrag om kapitalförvaltning, LRF-projekt och bioenergi.
             Nr. 2 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster CAP krockar med ILUC
EU sänder ut dubbla budskap angående biobränslen. I CAP-reformen föreslås obligatorisk träda. Det förslaget frontalkrockar med EUs nya ILUC-spår som varnar för att arealen för biobränslen är för liten inom EU. Det rimmar illa och motstridiga budskap förvirrar oss odlare.
             Nr. 2 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Putsning och pollinering i Västmanland
I somras anordnades en temadag med fokus på vallfrö och pollinering. Tre frö- och oljeväxtodlare visade hur man kan gynna honungsbin och humlor, som ju är så viktiga för skörd och kvalitet i oljeväxter och klöver. Försök med putsning av timotejfrövall studerades också.
             Nr. 2 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Frö förenar
Kunskapsutbytet inom den svenska fröodlarkåren är kraftfullare än någonsin förr. Fem ERFA-grupper träffades i Skåne/Halland 2012 för diskussioner kring odlingsteknik m.m. I år planeras verksamheten att utökas med grupper i Mellansverige samt våroljeväxtodling i Halland och höstoljeväxter i Blekinge.
             Nr. 2 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Allvarligt för neonikotinoider
Prima grovfoder ger tävlingsresultat
Acanto registrerad mot bomullsmögel
Avaunt godkänd mot baggar
             Nr. 2 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Sälj vid magisk vändpunkt
             Nr. 2 - 2013


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson