Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-8 av totalt 8 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Golvade vallfröer reser sig
             Nr. 3 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vatten viktigt i raps
Att vattentillgången är viktig för en bra rapsskörd råder det naturligtvis ingen tvekan om. Det vetenskapliga underlaget är dock knapert. De få försök som finns visar emellertid på bra merskördar av bevattning; likaså gör erfarenheter från praktiken.
             Nr. 3 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Goda chanser med 4 substanser
Det finns goda möjligheter 2013 att bekämpa rapsbaggar också i områden med pyretroidresistens. Med de färska tillskotten Avaunt och Plenum i verktygslådan finns nu 4 olika verkningsmekanismer för att hålla rapsbaggarna stången.
             Nr. 3 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Besvärligt läge med neonikotinoider
Ett 2-årigt förbud mot neonikotinoider samlade inte tillräckligt många röster i vintras och beslutet vandrade vidare inom EU. I Sverige undersöks under 2013 hur bin som besöker vårrapsfält betade med neonikotinoider påverkas. EU borde invänta resultaten för att kunna fatta välgrundade beslut.
             Nr. 3 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Möss rensar spillraps
Håll igen med bearbetningen av rapsstubben minst någon vecka efter skörd. Det gynnar konsumtionen och nedbrytningen av spillrapsfrö. Inte minst genom mössens påverkan.
             Nr. 3 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Intressanta vallfröförsök 2012
Rödklöver ska inte skördas för tidigt. Det är resultatet av första årets skördetidpunktsförsök. Stråförkortning i ängssvingel med Moddus kan vara mycket lönsam. Det visar en flerårig försöksserie som avslutades 2012.
             Nr. 3 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Sexism i salix
Nya checklistor för skräppa
Musattack mot tysk höstraps
Tips för att trimma vårrapsen
Medial examensarbetare sökes!
             Nr. 3 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Sverige blir nettoexportör av raps
             Nr. 3 - 2013


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson