Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-11 av totalt 11 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Jordbruk utan dispenser, tack!
             Nr. 5 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svår gård på rätt kurs
Etableringen betyder allt för höstrapsen på den motspänstiga leran på Wrams Gunnarstorp vid foten av Söderåsen i Skåne. Danske inspektorn Hans Rasmussen ändrade kursen när han kom till gården 2005 och införde alvluckringssådd och en städad växtföljd. Nu ökar skördarna medan renkavlen minskar.
             Nr. 5 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fulltankad planta klarar vintern bättre
Välmatade höstrapsplantor som har god tillgång till NPKS från start blir härdigare och klarar tuffa vintrar. Det visar SFOs fältförsök även denna säsong. Men gott om växtnäring måste balanseras med tunna bestånd för att inte riskera att plantorna sträcker på sig.
             Nr. 5 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fler nyanser i ogräspaletten
Nya ogräspreparat som Salsa är på gång in och i HE-VA-sådd raps ställs andra krav än vad klassikerna Nimbus och Butisan Top kan erbjuda. I ekoraps är hackning ett måste. Gemensamt för alla varianter av höstraps är att både mekanisk och kemisk ogräsbekämpning alltid är rätt.
             Nr. 5 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Räkna sniglar redan i förfrukten
Sniglar kan ödelägga höstraps på kort tid. I en etablerad höstraps kan fällor ge osäkra värden och därför sända fel signaler till odlaren. Tryggare är att räkna sniglar redan i förfrukten för att själv ta kontrollen och inte bli överraskad.
             Nr. 5 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Torka med tanke
Vallfröer är små levande organismer som är känsliga för fukt och värme. Skörden är inte avslutad förrän torkningen resulterat i en perfekt lagringsduglig frövara. För att nå dit krävs det omtanke och engagemang i hela processen.
             Nr. 5 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Timmer och timotej i torken
En nybyggd torkanläggning är en stor investering. Smart planering i form av flexibel fackindelning och varierat avstånd mellan luftningskanalerna gör den till en god investering. På Sinclairsholms gård i nordöstra Skåne torkar man både rödklöver,timotej och ekplank – ett bra exempel på stor flexibilitet.
             Nr. 5 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Oxford blommar i gult
Universitet,slott och mycket lantbruk. Det bjöd Oxford med omnejd lantbrukare från Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare på. Mycket är lika där som här. Inte desto mindre är det intressant att diskutera hur man löser olika viktiga problem i växtodlingen.
             Nr. 5 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Stockholm-Uppsala i Finland
100 år med Stockholm-Uppsala Frö- och Oljeväxtodlare firades med en resa till Finland. Framstående frö- och oljeväxtodlare besöktes och man fick en bra inblick i det finländska jordbruket.
             Nr. 5 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
BASF tillåter blandning av Butisan Top och halv dos Focus Ultra
Ny demofabrik för bioråvara
Europeiskt frömöte i Danmark
             Nr. 5 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Utnyttja stabila gödselpriser
             Nr. 5 - 2013


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson