Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-11 av totalt 11 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Helikopterblicken på växtskydd saknas
             Nr. 6 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Byter svinflyt mot luktfri biogödsel
Peter Knutsson utanför Påarp i Skåne skickar svinflytgödseln till rötningsanläggning och får tillbaka biogödsel. Finessen är att gödseln blir luktfri och friktionen mot grannarna minskar. För höstrapsen innebär det att den kan dra nytta av ett snabbverkande fullgödselmedel.
             Nr. 6 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Biogödsel leder ligan
Biogödsel har visat styrka både på kort och på lång distans i försök med organiska gödselmedel till höstraps. Kväveupptaget på hösten har ökat och vid skörd har avkastningen av råfett legat bäst till.
             Nr. 6 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lovande resultat för integrerad ogräsbekämpning i raps
Försök i vårraps visar att man med framgång kan kombinera mekanisk och kemisk ogräsbekämpning. Trots en minskning av herbicidmängden med 2/3 bibehölls ogräseffekt och skördenivå. Det visar ett samarbetsprojekt mellan forskare och rådgivare från SLU, JTI och Hushållningssällskapen, finansierat av bland annat Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning.
             Nr. 6 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sex maskiner i direktsåddtest
Fröplaceringens betydelse för avkastningen vid direktsådd jämfördes i ett försök i Skåne under säsongen 2012/13. Med Horsch kom plantorna upp snabbast och blev flest till antalet medan Claydon visade på lägst tillväxtpunkt hos höstrapsplantorna. Någon skillnad i avkastning gick dock inte att spåra vid skörd.
             Nr. 6 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Simba på premiärtur
På Wrams Gunnarstorp i nordvästra Skåne testades en Simba SLD 600 i höstrapssådden. Det var premiär för maskinen på gården och faktiskt också i Sverige. Nu växer höstrapsen med 25 cm luckrad jord under rötterna och 67 cm mellan raderna.
             Nr. 6 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster På liv och död – fem fällor för höstrapsens övervintring
De senaste vintrarna har brandskattat höstrapsbestånden hårt. Men det finns flera olika fällor som rapsen kan trilla ner i under resan från höst till vår. Läs här om de vanligaste fallgroparna.
             Nr. 6 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bra år för vallfrö
Vallfröskörden 2013 var gynnsam med överlag bra skördenivå och kvalité. Priset på vallfrö har återhämtat sig bra de senaste två åren, men nu verkar det som att pristoppen för flera fröslag är nådd. Sjunkande eller stillastående priser är att förvänta. Det viktiga för en långsiktigt seriös vallfröodlare är att behålla sin odling för att på lång sikt dra nytta av år med god skörd och högt pris!
             Nr. 6 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Stort intresse för frö & olja på Brunnby
Torkning av vallfrö, jordloppor och kålmal i våroljeväxter var i fokus under Brunnby Lantbrukardag 2013 för Frö- och Oljeväxtodlarna. Mässan är ett ypperligt tillfälle att informera om frö- och oljeväxtodling och diskutera problem och möjligheter.
             Nr. 6 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Klumprotresistenta sorter i provning
AAK förvärvar turkiska Unipro
Höstrapsarealen upp 12 procent
Bra genomsnittsskörd på vårraps – trots allt
Fröfältvandring med rekorddeltagande
Soja ger mjöl – palm ger olja
             Nr. 6 - 2013

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Nu sätts rapspriset för skörd 2014
             Nr. 6 - 2013


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson