Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-8 av totalt 8 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Danmark Sverige 10–1
             Nr. 2 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tosterup lyfter blicken
Rödsvingel och höstraps har odlats så länge man kan minnas på Tosterups Gård strax öster om Ystad. Odlingen sker intensivt och med senast tillgängliga teknik.
             Nr. 2 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstraps på samma breddgrad
Sådatum är prioritet nr. 1. Det gäller alla 4 höstrapsodlare i de olika länder på samma breddgrad som vi har besökt. Men det är också mycket som skiljer mellan de 4 gårdarna i Skottland, Danmark, Sverige och Lettland.
             Nr. 2 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster När rapsen är tröskad – håll koll när du säljer
Det finns en hel del pengar för odlaren att hämta genom att jämföra handelsföretagens avräkningssystem för raps. Vid leverans till silo, d.v.s. köparens egen anläggning, är kanske skillnaderna överlag inte speciellt stora. Det är viktigt att bevaka att man inte tappar pengar på vägen om man via sitt ombud levererar direkt till AAK i Karlshamn.
             Nr. 2 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Varroa värre än växtskydd
Undersökningar har påvisat tydliga samband mellan den senaste tidens ökade bidöd och angrepp av varroakvalster. Att växtskyddsmedel ensamma, och neonikotinoider i synnerhet, skulle vara orsaken till bidöden finns det i dagsläget inga belägg för.
             Nr. 2 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ekorapsens berg-och-dalbana på St. Bredegården
Skördevariationen är stor i ekologisk höstraps. År 2012 tröskade Roger Wass i Västergötland 3,3 ton ekohöstraps per hektar, men 2013 blev det bara 800 kilo. Älgar och baldersbrå sänkte grödan.
             Nr. 2 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Dividend Formule M registrerat i lin
Välbesökt klöverdag
El Niño på väg
Finland fixade undantag för neonikotinoider
Vårraps 3000 tar sats 2014
Extraktionsindustrin växer – utanför Europa
C på rapsen!
             Nr. 2 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Kanadensarna missade tåget
             Nr. 2 - 2014


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson