Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Parera pendelns svängningar med kunskap
             Nr. 3 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Gotländsk myr ger lång säsong
John Glifberg och Torbjörn Kotz på Gotland slog samman sin växtodling i LB Spannmål AB. Men redan innan de startat fördubblades arealen med 250 ha arrenderad myrjord inför premiäråret. Myr- och fastmarksjorden gjorde deras växtodlingssäsong 6 månader lång och sprider riskerna för både vår- och höstraps.
             Nr. 3 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapstät växtföljd sänker skörden
Raps vart 3:e och vart 6:e år i växtföljden gav 37 procent högre skörd jämfört med raps vartannat år i försök i Västergötland. Klumprotsjukan uppförökades kraftigt med den rapstäta odlingen. Vårraps i stället för utvintrad höstraps får samma effekt som två rapsgrödor efter varandra.
             Nr. 3 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster En gång timotej – ALLTID TIMOTEJ
Under hela sitt långa och innehållsrika lantbrukarliv har Erik Arvidsson brunnit för timotejfrö. Sista timotejskörden är bärgad, men intresset för grödan är lika levande som någonsin.
             Nr. 3 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Triazolkampen går vidare
Triazoler ger en fantastisk möjlighet att kontrollera tillväxten i höstraps på hösten. Denna möjlighet förvägras svenska oljeväxtodlare på grund av ett enträget motstånd från svenska myndigheter att godkänna användningen. Bakom kulisserna i denna registreringscirkus ligger ett högt spel som ger svenska höstraps odlare onödigt större ekonomisk osäkerhet och en klar konkurrensnackdel jämfört med kollegorna i EU.
             Nr. 3 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fuska inte med såbädden
Vårraps måste klara sig utan skyddande neonikotinoider våren 2014. Det ökar kraven på ett tillräckligt fint bruk i så bädden och ett vattensäkert sådjup. Snabb och säker uppkomst är bästa medicinen utan insektsbetning.
             Nr. 3 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster 60–60 gäller i lin
Oljelin är en anspråkslös gröda som inte reagerar nämnvärt när utsädesmängden höjs eller sänks. Nya försök i oljelin visar att den gamla regeln gäller – 60 kilo utsäde och lite drygt 60 kilo N.
             Nr. 3 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kinesiska konsumenter bestämmer rapspriset
Svensk oljeväxtodling är starkt beroende av utvecklingen på världsmarknaden. Samtidigt har jordnära frågor kring odlingssystem, uthållighet, insekter, växtskydd och ogräs stor betydelse för en uthållig odling. Det slogs fast vid Alnarps Rapsdag som avhölls i början av mars.
             Nr. 3 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Canola Council sätter högre mål
Inte bara elände i Ukraina
DLF stärker i Nordamerika
Rödgrön mineralgödselskatt
Den största höstrapsarealen i Sverige på 25 år
             Nr. 3 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Större efterfrågan på rapsolja i höst stärker priset
             Nr. 3 - 2014


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson