Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-12 av totalt 12 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
EU-beslut på rätt väg för svenskt ekofrö
             Nr. 5 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nya rön i rödklöver
Fältförsök i frögrödor är dyra och det gäller att prioritera studier av de största problemen. SFO satsar därför på rödklöver. Två års försök visar att man kan tidigarelägga skörden genom en tidigare avdödning. Studierna fortsätter med försök med putsning och Moddusbehandlingar
             Nr. 5 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ljus marknad för oljeväxter år 2020
Rapsen styrka är att den innehåller både fett och protein. Dessa är och kommer att förbli mycket eftertraktade som livsmedel,foder och bränsle.
             Nr. 5 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nu toppar loppan igen
Rapsjordloppan angriper höstrapsen på hösten – inte varje år utan med intervaller om cirka 7 år. Nu är det dags igen. Men intensiteten i angreppen är inte lika hög som av den vågrandiga jordloppan i våroljeväxter. Betning eller sprutning efter behov ger bra kontroll på skadegöraren.
             Nr. 5 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Högst skörd i ogräsbekämpad höstraps
Ogräsbekämpning är ett viktigt inslag för att få höstrapsen väl etablerad inför vintern. Plöjningsfri odling vinner terräng och ställer andra krav på bekämpningsteknik jämfört med traditionell odling.
             Nr. 5 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vinass i egen klass
Restprodukten Vinass var överlägsen övriga organiska gödselmedel till höstraps på våren. Det visade fältförsök i Västra Götaland som också illustrerade vikten av att sprida organiska gödselmedel tidigt på våren. Radavstånd och spridningsmetod hade inget inflytande på avkastningen i dessa försök.
             Nr. 5 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster C/N-kvoten upplyser om gödseln N-effekt
Förhållandet mellan kol och kväve i organiska gödselmedel ger förmodligen minst lika bra vägledning om mineralgödselvärdet som innehållet av ammonium-N. Fördelen med C/N-kvoten är att den också kan användas på gödselslag med stor gödslingseffekt, men relativt lågt ammoniuminnehåll. Nackdelen är att det saknas en snabbanalys.
             Nr. 5 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstraps och höstrybs på Gävleborgs fältvandring
Viltskador och tidpunkt för sådd och etablering diskuterades när Gävleborgs Oljeväxtodlare ordnade fältvandring i slutet av maj. Ståtliga höstraps- och höstrybsfält besöktes i ett odlingsområde där intresset för oljeväxtodling stiger.
             Nr. 5 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Stor fältstudie av bin och neonikotinoider
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare medverkar i världens största fältundersökning där Jordbruksverket undersöker hur neonikotinoider påverkar honungsbin, humlor och solitärbin. Undersökningen kommer att ge oss mycket ny kunskap som kan bli betydelsefull för den framtida användningen av neonikotinoider.
             Nr. 5 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hyfsat stabil frömarknad
Sverige är ett stort litet fröland. Litet totalt sett, men stort inom ekologisk fröproduktion. Marknaden ser inom de flesta fröslagen relativt stabil ut. Främst inom rödklöver efterfrågas det fler odlare.
             Nr. 5 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Syngenta betar med Force 20CS
125 odlare samlades i Örebro
Kålflugan angriper svenska vårrapsfält
             Nr. 5 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Rekordstor skörd av sojabönor även 2014/15
             Nr. 5 - 2014


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson