Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-12 av totalt 12 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Krafttag krävs
             Nr. 1 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ekorapsen visar vägen
Höstgödslingen är viktig för all höstraps, men speciellt för den som odlas ekologiskt. Mats Jonassons ekoraps tog upp 225 kilo N hösten 2014 och kräver 0 kilo till våren. Den ekologiska höstrapsodlingen visar vägen hur man N-gödslar höstraps.
             Nr. 1 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Skarpt läge för klumprot
Klumrotsjuka på raps och rybs ökar igen och en samlad bred strategi krävs för att hejda skadegöraren. Många goda förslag framkom vid ett seminarium i oktober 2014 arrangerat av SFO och Partnerskap Alnarp.
             Nr. 1 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Intensiv ekologisk vallfröodling
Ekologisk vallfröodling är en utmaning. Richard Johansson på Västergården odlar timotej, rödklöver och raj-/rörsvingel på cirka 300 Dalslandshektar. Han har varit med på vallfrö-ekotåget allt sedan tidigt 2000-tal och har bland annat varit delaktig i utvecklingen av en smart kombi-såbill
             Nr. 1 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Oljeväxterna håller ställningarna
Vårrapsarealen kantades av flera motgångar 2014. Brist på insektsbetning och kraftiga angrepp av flera insekter innebar hårda påfrestningar. Höstrapsen däremot fick en fin höst i hela landet och en behaglig vinter. Totalt beräknas skörden uppgå till samma volymer som 2013. Dagens prisnivå gör oljeväxter till en fortsatt given gröda på de flesta växtodlingsgårdarna.
             Nr. 1 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bra vallfröår 2014
Vallfrögrödorna och dess odlare trivdes 2014. SFOs ERFA-grupper och odlarträffar var välbesökta och de flesta grödorna bjöd på bra skördar och kvaliteter. Den totala arealen ökade något och svensk ekofröodling ligger i topp i EU.
             Nr. 1 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lin lyfte 2014
Linodlingen vände arealmässigt försiktigt uppåt under 2014 – ett år då Kemikalieinspektionen nästan lyckades stoppa produktionen av utsäde till odlingen. Prisbilden är fortsatt stabil och lönsamheten 2015 finns förutsättningar för genom att lin är en modest gröda utan krav på höga insatser.
             Nr. 1 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vårraps 2015 - Bra sorter för trägna odlare
Sortframstegen i vårraps är betydande och därför är det sorgligt att problemen med insektsbetning ligger som en våt filt över odlingen. Men hopp finns att en lösning kommer om ett par år. Till dess gäller det att utnyttja sortframstegen hosodlare som kan hantera jordloppor 2015.
             Nr. 1 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hemmaplan gav ingen fördel
För första gången i historien genomfördes rapstävlingen på DLG-Feldtage för andra gången i följd på samma plats. Även denna gång var utlänningarna i topp.
             Nr. 1 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fältstudier väcker debatt
En oplanerad extragödsling i Per-Erik Gillbergs vårrapsfält visade sig ge en rejäl merskörd. Senarelagt skördetidpunkt bättrade på skörden ytterligare.
             Nr. 1 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Ny VD rekryteras till SFO
Temadag om pollinering
Sortförsök i höstraps 2015
Vårrapsodlare sökes!
Förstärkning på SFO
Rikslinkonsulent Sven-Erik Larsson
             Nr. 1 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Lin drar nytta av GMO-frihet 2015
             Nr. 1 - 2015


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson