Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-7 av totalt 7 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Bäst möjlighet i Europa
             Nr. 2 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Som Svinto i haspeln
Linhalm är som Svinto när det trasslar i haspeln och kan sänka humöret vid tröskning. Men trots tvålullsegenskapen uppskattar bröderna Bergman på Ulvåsa linet i växtföljden. Grödan är enkel att odla, förfruktsvärdet högt och lin lämnar ett bra TB i deras efterkalkyler.
             Nr. 2 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstraps på samma breddgrad
Högst avkastning i Danmark och lägst produktionskostnad i Skottland. Det blev utfallet i jämförelsen av 4 höstrapsodlingar 2014 på samma breddgrad, men i 4 olika länder. Den svenska odlingen var i den här jämförelsen konkurrenskraftig och det signalerar hopp för svensk höstrapsodling.
             Nr. 2 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Målet är 3 ton vårraps
Vårraps 3000 är ett projekt med målet att höja vårrapsskördarna till 3 ton per hektar. Det genomförs under 2014–2016 med beräknad slutredovisning under 2017. Projektet satsar på att förbättra etablering, kvävegödsling och skörd.
             Nr. 2 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Såtid avgjorde jordloppornas påverkan 2014
År 2014 blev en tuff match för vårraps i norra Mälardalen i kampen mot jordlopporna. Nya försök visade att såtiden fällde avgörandet för angreppen 2014. Försöken fortsätter 2015–2016 för att hitta strategier som inte bara förlitar sig på kemisk betning.
             Nr. 2 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Ny dispens i Finland 2015

Blommar höstraps på hösten?

SFO årsstämma i Linköping

Tore prisad medaljör

+ 1 ton i Danmark

             Nr. 2 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Vältecknat i Karlshamn
             Nr. 2 - 2015


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson