Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Bort med stuprören
             Nr. 3 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vatten och världsmarknad avgör
1970 gjorde rapsen sitt intåg på den gigantiska australiensiska kontinenten. Nu, 45 år senare, odlas cirka 2 miljoner hektar av de lantbrukare som har väder och klimat med sig för att kunna få fram bra skördar. Lachlan MacSmith är en av dessa som varvar rapsodling med får och nötkreatur.
             Nr. 3 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ambassadör och lobbyist i norr
Hans-Erik Zackrisson utanför Gävle har lobbat hårt för att oljeväxtodling i norr, precis som spannmål, också ska få kompensationsstöd. Nu ser ansträngningen ut att ge resultat inför 2015. Själv är han en god ambassadör för oljeväxter i norr genom sin höstrybs som är både ekologisk och ekonomisk.
             Nr. 3 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Helsäd är tidig förfrukt till höstraps
Helsäd till biogasproduktion skördas 1–2 veckor före tröskmognad. Det gör helsäden mycket lämpad som förfrukt till höstraps i de fall där tiden är en smal passage för att få rapsen i jorden i tid.
             Nr. 3 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lars-Håkan laddar rapsen med en säker soppa
Biogödsel är lika säker i sin växtnäringseffekt som NPK till höstraps. Det vet Lars- Håkan Jonsson utanför Örebro som bedömer att biogödseln är bättre än svin flytgödsel. Det organiska kvävet är bonus för höstrapsens hösttillväxt.
             Nr. 3 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kortare klöver lyfter
I Norge används Moddus med framgång för att öka rödklöverfröskördarna. Svenska försök 2014 visade på samma positiva effekt av behandling. Effekterna blev stabilt positiva, men med viss variation beroende på sort.
             Nr. 3 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Mer ERFA 2015
Succén med att kunskapsutbyte i ERFA-grupper fortsätter. Mälar-Hjälmarområdet satsar hårt i år på att samla fröodlarna i denna givande och informella verksamhet. Anmäl dig på SFOs hemsida www.svenskraps.se
             Nr. 3 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Svensk Elado-dispens fick avslag av KemI

Skarp minskning av EUs rapsareal

Tävling – högsta höstrapsskörden vinner!

             Nr. 3 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Dubblerad rapsproduktion på 15 år
             Nr. 3 - 2015


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson