Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
40 kreativa lösningar på maxskörd
             Nr. 5 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Toppodling med hög lägstanivå
Lars Bäksted, förvaltare på Övedskloster, mitt i Skåne, satsar målmedvetet på höstraps. Att nå 4 ton per hektar i medelskörd på gårdens 375 hektar höstraps är en bedrift. Inte minst med tanke på att fälten ligger oregelbundet inbäddade i mellanbygd med mängder av skogskanter, vilt och ojämnheter.
             Nr. 5 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Våga variera vårgödslingen med Kvävevågen
Tiden är förbi när vi regelmässigt körde 150 kilo kväve på våren i höstraps. Kvävenivån kan variera från 0 kilo till höga nivåer. Provtagning med Kvävevågen ger vägledning för en gödsling som är både ekonomiskt optimal för lantbrukaren och bra för miljön.
             Nr. 5 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Låt inte ogräsen påverka höstrapsen
Det är viktigt att ogräsen inte konkurrerar med höstrapsen på hösten. Tidig bekämpning är viktig ur effektsynpunkt, men beroende på etableringsteknik och förekomst finns det flera bra alternativ att tillgå.
             Nr. 5 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Spillkoll lönar sig
Spillet stiger när hastigheten ökar vid rödklövertröskning. Men variationerna är stora och vissa tröskor spiller mer än andra när framkörningshastigheten ökar. Att kolla spillet kan vara en lönsam affär.
             Nr. 5 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Heltäckande på Hedåker
Höstraps, ängssvingel, frömarknad, biologisk mångfald, N-optimum, fasta körspår och vetepris vid skörd. Odlardagen var heltäckande för de 200 deltagare som slöt upp på Hedåkers Säteri i slutet av maj. Västra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare tillsammans med Spannmålsodlarna i Västra Sverige arrangerade Odlardagen som gav både inspiration och mersmak.
             Nr. 5 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Små knep och stort intresse
Hela 70 odlare kom till nystartade ERFA-grupper i Mälar-Hjälmarområdet i maj 2015. Där byttes erfarenheter och små fröodlingsknep delgavs kollegor under stort intresse.
             Nr. 5 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Internationellt frömöte i Sverige
De europeiska frö- och utsädesodlarna, ESGG, samlas årligen för att dryfta fröodlingsfrågor. I år var det Sveriges tur att stå som värd. Allt från bättre odlingsstatistik i Bryssel, till italienskt korianderfrö och svensk ängssvingelodling diskuterades.
             Nr. 5 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notis
Växtförädling och konkurrenskraft
             Nr. 5 - 2015

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Det våras för höstrapsen
             Nr. 5 - 2015


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson