Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-11 av totalt 11 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Hot och möjligheter
             Nr. 1 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ivar gasar i uppförsbacken
Botten är nådd för vårrapsen på Spelbo och Haga, så 2016 gasar Ivar Insulander återigen och ökar arealen vårraps trots neonikotinoidförbudet. Tidig och djup sådd är hans recept mot jordloppor som gav utdelning 2015 när vårrapsen avkastade nästan 3 ton per hektar.
             Nr. 1 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bättre än förväntat
Förbudet mot betning av vårraps med neonikotinoider mot jordloppor har nästan raderat ut odlingen i Sverige. Men pågående försök och praktisk odling har visat att det i speciella lägen och med driven odlingsteknik är möjligt att få en god skörd.
             Nr. 1 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Mer än en mästartävling
Rapsmästartävlingen drar till sig ett mycket stort intresse hos lantbrukare och oljeväxtbranschen. Fältdagen i höstas besöktes av cirka 160 personer och den 27 april är det dags för ännu en chans att studera olika strategier att odla höstraps. Entusiastisk tävlingsvärd är familjen Krokstorp som ser till att alla känner sig välkomna. Samtidigt ser de med tävlingen en unik chans att ta till sig det allra bästa av den samlade odlingskunskapen i europeisk höstrapsodling.
             Nr. 1 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Historiskt oljeväxtår
Många oljeväxtodlare belönades med goda skördar i både höst- och våroljeväxter. Men vägen dit kantades av varierande väder och nyckfulla skadeangrepp. Höstrapsarealen var den största på många år och medelskörden den högsta någonsin! Våroljeväxterna däremot har nästan utraderats från odlingslandskapet, men för dessa ser det betydligt positivare ut inför 2016.
             Nr. 1 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Aktivt vallfröår 2015
Svensk vallfröodling står sig stark. 2015 var ett hyfsat normalår, men med en ganska utdragen skördeperiod. Ökade arealer gör oss nu till världens största producent av ekologiskt vallfrö.
             Nr. 1 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lin 2016 – lönsamt och stabilt
Linskörden 2015 blev bra och därmed steg lönsamheten i odlingen. Inför 2016 är förutsättningarna desamma med ett stabilt linpris. I fältförsök testades 2015 några odlaridéer, men svaren blev desamma som tidigare år – lin är en stabil gröda utan tvära kast i odlingsteknik.
             Nr. 1 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nytt vallfrökontrakt med internationell konkurrenskraft
Vallfröbranschen blir allt mer internationaliserad vilket ställer allt högre krav på jämförbarhet mellan vallfrökontraken hos de olika fröfirmorna. En ny branschgemensam överenskommelse med de svenska fröföretagen och SFO har därför tagits fram inför skörd 2016.
             Nr. 1 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Får som frisör
Får är utmärkta ogräsbekämpare när de betar på frövallar. I ekologiska frövallar av gräs och klöver kommer de extra mycket till sin rätt. Men också i konventionell gräsfröodling är får en tillgång som håller vallen kortsnaggad under milda höstar.
             Nr. 1 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Nysatsning på höstrybs
Succé för Vallfrödag
Sverige är störst och bäst!
Neonikotinoider 2016 i Finland
Rapsolja – med smak från svenska gårdar
             Nr. 1 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Midvinter är historia och framtid
             Nr. 1 - 2016


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson