Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Ny odlingssäsong ger nya förhoppningar
             Nr. 3 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Mästarnas mästare
För att lyckas som fröodlare krävs det ett mycket gott handlag med grödan. Är frögrödan vitklöver måste bågen spännas lite extra och är det tillika ekologisk odling, ja då gäller det att ligga på topp i alla avseenden. Och på toppen av detta finns danske Ole Colberg Jensen på Bornholm som lyckats med konststycket att nå nästan 1000 kilo ekologiskt vitklöverfrö per hektar – på 24 hektar.
             Nr. 3 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Mest fett blir nr ett
Kvävegödslingen i tävlingen Rapsmästaren drog igång de första dagarna i mars. Raps svarar bra på kväve, men mest blir inte bäst eftersom oljehalten sjunker när N-gödslingen ökar. Tajmingen är avgörande och högst råfettskörd vinner tävlingen, så bättre är att gödsla smart än mycket.
             Nr. 3 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vårraps svarar på N
Optimal N-giva i vårraps var 130 kilo per hektar i de försök som skördades 2014–2015, men spridningen var enorm. En höjning av N-rekommendationen kan vara på gång på sikt. Tills vidare är en kombisådd NPK kompletterad med NS en insiktsfull taktik för vårraps 2016.
             Nr. 3 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Testa korta klövern
Stråförkortning i rödklöver tillämpas med framgång i Norge och Finland. Två års försök i Sverige indikerar liknande effekter här. Men det finns sort- och regionskillnader och fler försök behövs, samtidigt som off-label-registrering söks för preparatet Moddus Plus.
             Nr. 3 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ha koll på sniglarna i frövallarna
Sniglarna breddade dieten 2015 och gav sig inte bara på oljeväxter utan också vallfrö. Dessutom tuggade de inte bara i sig insådder utan attackerade också rödklöver under fröåret. Uppmärksamhet och snabba insatser med Sluxx är bästa motelden.
             Nr. 3 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nya trösklar för blygrå rapsvivel och skidgallmygga 2016
År 2015 bjöd på starka angrepp av skidgallmygga i Skåne. Ingen vet faktiskt varför, men angreppen begränsas som tur är ofta till fältkanterna. Inför 2016 finns nya trösklar för skidgallmyggan och dess kumpan den blygrå rapsviveln.
             Nr. 3 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bodil tar över efter Bengt
Utan forskning hade vi kanske inte haft ett enda hektar oljeväxter i Sverige. Sedan många år lämnar därför Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare genom Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning (SSO) bidrag till forskningsprojekt, som är av värde för svensk oljeväxtodling. Spindeln i nätet är den vetenskapliga representanten där Bengt Nilsson nu lämnar över stafettpinnen till Bodil Jonsson.
             Nr. 3 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Överraskande om insekter i raps
Pollinerande insekters betydelse för rapsskörden har stötts och blötts genom åren. Senast i raden av studier är ett doktorsarbete av Sandra Lindström vid Hushållningssällskapet i Skåne, SLU och Lunds Universitet. Resultaten av studierna är mycket intressanta.
             Nr. 3 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Rapsen går ur ide
             Nr. 3 - 2016


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson