Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Statens öron är ofta hörselskadade
             Nr. 4 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Möt internationella tungviktare på Borgeby
På Borgeby Fältdagar visas Rapsmästarens franska, tyska och brittiska tävlingsled tillsammans med SFOs svenska led. Möt de internationella deltagarna på Borgeby för berikande diskussioner i Svensk Raps monter. De utländska strategierna kan bli ögonöppnare för svensk rapsodling.
             Nr. 4 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sortval inför 2017 – välj flera ur toppskiktet
Välj hellre och säkerställ utsäde av någon av de högst avkastande sorterna än den absolut högst avkastande. Riskspridning kan också vara att välja flera sorter och säkerhet är att satsa på sorter med flera år i provningen.
             Nr. 4 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstrapsetablering engagerar och inspirerar
Våren 2016 genomförde Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare en enkät kring etablering av höstraps. Resultaten ger en bild av hur raps etablerades hösten 2015, vilka metoder som användes och till viss del varför. Statistik kring andra odlingsinsatser på hösten har också samlats in. Det är ett intressant underlag för rådgivning och utvecklingsarbete för en förbättrad svensk höstrapsodling.
             Nr. 4 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Multorp visar vägen för höstraps i väst
Sex olika etableringskoncept jämförs 2015/2016 i ett etableringsförsök på Multorp Västra Götaland. Försöket lades ut hösten 2015, växer på för fullt i skrivande stund och kommer att skördas och utvärderas hösten 2016. De olika leden har redan studerats vid flera fältvandringar och intresset är stort för att lära sig mer om bästa sätten att etablera höstraps på i regionen.
             Nr. 4 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Förberedelse för höstvetesådd
Behovet av bra förfrukter till höstvete i Mellansverige är stort. Våroljeväxterna brottas med problem men höstraps är en möjlighet bara den kan etableras i tid och övervintra. Ett bra sätt att lära sig mer är att som Per Nilsson testa olika etableringstekniker hemma på den egna gården.
             Nr. 4 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kriget mot sniglarna fortsätter
Sommaren och hösten 2015 gick till historien som en hård kamp mot sniglarna. Därför trappar SFO upp kriget och initierar nya forskningsprojekt för att dämpa snigelplågan. Snigelgift förslår inte hela vägen, så fler akilleshälar på de slemmiga djuren måste hittas.
             Nr. 4 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Lärorikt i hagelskurarna
* Sommarens mässor
             Nr. 4 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Parkera höstrapsen i bakhuvudet
             Nr. 4 - 2016


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson