Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Satsa på grödan som ökar med 2 procent varje år
             Nr. 5 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ängssvingel toppar
”All in” i ängssvingelfröodling är det som gäller för Bondecompagniet. Per-Erik Andersson har under flera år med stort engagemang utvecklat en odlingsteknik som passar på deras fält vilket gjort ängssvingel till den lönsammaste grödan.
             Nr. 5 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bra flyt i höstrapssådden
Höstraps ska etableras i tid, ha lättillgängligt kväve på hösten, växa i lucker jord med ett minimum av packning. Finns flytgödsel med i bilden, ska den användas på ett effektivt och miljövänligt sätt. Johan Olsson, Pro-Ager, har utvecklat en etableringsteknik som kombinerar dessa faktorer i en lyckad ekvation.
             Nr. 5 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Skördetidpunktens dilemma
Att tröska vid den tidpunkt då rapsfröna är maximalt matade, men där risken för drösning inte är alldeles för stor – det är målet. Vi samlar våra erfarenheter från försök och praktik för att kunna krama ut dessa bonuskilon ur odlingen.
             Nr. 5 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster I periskopen syns sådatum under jord
I upp-och-nervända periskop tittade vi ner i jorden och följde rapsrötternas tillväxt i Gropen 2015 på Borgeby Fältdagar. Resultaten visade att 12 dagars tidigare sådd gav 75 procent högre rottäthet.
             Nr. 5 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Dansk ogräsbekämpning i höstraps fungerar
I höst finns 4 herbicider att tillgå i höstoljeväxterna om Butisan Top inte är med i leken. Det ger oss ogräsbekämpning enligt danskt snitt och är en strategi som fungerar väl i grannlandet förutsatt att man inte har vallmo. Fler preparat är dock välkomna på marknaden för att öka konkurrensen och minska odlingskostnaderna.
             Nr. 5 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Så fastställs oljehalten i Rapsmästaren
För att ta hem segern i Rapsmästaren i form av maximal råfettskörd krävs både en hög fröskörd per ytenhet och en hög oljehalt. Innan det vinnande laget kan utses behöver därför den exakta oljehalten fastställas. Här beskrivs hur det går till.
             Nr. 5 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Från Sverige – ny ursprungsmärkning
Oro för omregistrering
Klargörande från KemI uppfyller tvärvillkoren
Våt men intressant DLG-Feldtage
             Nr. 5 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
En snitslad bana mot målet
             Nr. 5 - 2016


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson