Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Trägen vinner
             Nr. 6 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Gunnar vann överlägset
12-12-12, det var gott och väl måtten på Gunnar Henningssons höstrapsplantor hösten 2015 på Krokstorp utanför Helsingborg. Dessa fantastiska plantor med 12 blad, 12 mm tjock pålrot, mer än 12 cm långa - faktiskt längre än Gunnars 48:or i skor - gav honom högsta skörden och segern före övriga 39 deltagare i tävlingen Rapsmästaren.
             Nr. 6 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tid och tajming gav guld
Ingen spenderade mer tid i tävlingsfältet än Gunnar Henningsson. Hans närvaro i fält gjorde att de relativt måttliga insatserna kom i exakt rätt tid. Tajming gav utdelning i Rapsmästaren.
             Nr. 6 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsmästarinnorna fixade tävlingen
Helena Håkansson och Madeleine Nilsson skötte det praktiska fältarbetet i Rapsmästaren när killarna fegade ur. Med upphöjt lugn och stor noggrannhet gödslade och sprutade de parcellerna runt 2 000 gånger under tävlingsåret. Nu är de nöjda över att de fixade tävlingen tillsammans och samtidigt flyttade fram positionerna för tjejer i lantbruket.
             Nr. 6 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Riktlinjer visar vägen för vallfrökontrakt
Ett dokument med gemensamma branschriktlinjer för fröodlingskontrakt finns nu. Men firmorna skriver sina egna kontrakt utifrån dessa. Läs kontrakten noga och jämför. Sista raden gäller! Håll också extra uppsikt på skräppa, rått-/ekorrsvingel och renkavle. De medför stora avdrag och för renkavle råder nolltolerans.
             Nr. 6 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Torka och insekter plundrade höstrapsen 2016
Den skånska höstrapsskörden 2016 landade 1,5 ton under normala nivåer. Torka och insekter sänkte grödan. I kommande nummer av Svensk Frötidning vill vi bena ut problemen med insekter och frånvarande betning inför framtiden.
             Nr. 6 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster 3 faktorer ger bästa vårkvävegivan
Utländska erfarenheter och omfattande svenska fältförsök och forskningsinsatser har resulterat i en bra modell för att beräkna rätt nivå på vårkvävet i enskilda höstrapsfält. Kväveupptaget på hösten har visat sig mycket viktigt, men även kväveleveransen under vår/sommar samt skördenivån påverkar kvävegivan. På oljeväxtodlarnas hemsida finns instruktioner för provtagning i höst och en formel för uträkning av vårkvävet.
             Nr. 6 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Liggraps kostar skörd och pengar
Med ökad vinkel på liggrapsen stiger tappet i avkastning i raps. Det visar en studie från ADAS i Storbritannien. I Sverige får vi spela med utsädesmängd och N-gödsling när tillväxtreglering inte tillåts och på det temat har nya försök lagts ut hösten 2016.
             Nr. 6 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Framgång med dispenser 2016
* Kraftiga prisvariationer i marknaden för lin
* Nya försök med höstrybs
* Senaste om snigelbekämpning
             Nr. 6 - 2016

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Rapsen står stark
             Nr. 6 - 2016


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson