Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-13 av totalt 13 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsmästaren visar vägen
Samlingsdokument ur Svensk Frötidning nr. 1 2017 med artiklar från Rapsmästarseminariet nov 2016
             Nr. 1 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Korkat av kommissionen
             Nr. 1 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vårraps på hög nivå
Det finns flera goda exempel på att vårraps går att odla säkert och med hög skörd. Att samverka i ERFA-grupper som man gjorde i Mälardalen 2016, är ett bra sätt att dela kunskap och sprida erfarenheter.
             Nr. 1 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsmästaren visar vägen
Cirka 200 rapsentusiaster samlades på Alnarp i november 2016 för att diskutera erfarenheter av tävlingen Rapsmästaren. Sorten betydde mycket, lagom kväve var bäst men växtskyddet avgjorde inte – det var några av slutsatserna.
             Nr. 1 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Gles raps boostar fröantalet
Max antal frön är det som driver avkastningen uppåt i höstraps. För det krävs ett optimalt antal skidor inom intervallet 6000–8000 per kvadratmeter. Vägen dit går via anpassad och vältajmad N-giva som tillåter ljus att tränga ner på beståndets alla nivåer förklarade Sarah Kendall från brittiska ADAS på Rapsmästarseminariet.
             Nr. 1 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsstubben berättar om din odling
Hur många reflekterar över en rapsstubb? Inte så många kanske, men det borde man göra. Stubben efter de olika leden i Rapsmästartävling visade en stor variation i grönskott och sjukdomsangrepp. Här finns mycket att lära av sortvalets och odlingsteknikens betydelse för att optimalt utnyttja odlingsinsatserna.
             Nr. 1 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster YEN fångar rapsodlingens innovatörer
Yen är mer än en japansk valuta. I Storbritannien är YEN ett nätverk som fångar upp innovativa odlares idéer för att driva odlingsutvecklingen framåt och uppåt i höstraps.
             Nr. 1 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Blygrå vivel krattar manegen åt skidgallmyggan
Blygrå rapsvivel fanns i stora förekomster både 2015 och 2016. Den ställer inte till med så stor oreda själv, men blir genom sina näringsgnag bulvan åt skidgallmyggan och dess härjningar.
             Nr. 1 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Toppar och dalar i oljeväxter 2016
Insekter och torka gjorde att höstrapsen tappade 0,5 ton per hektar 2016 jämfört med 5-årssnittet. Men vårrapsen tog tillbaka tappad terräng och svingade sig upp över sitt 5-årsmedeltal trots EUs neonikotinoidförbud.
             Nr. 1 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Stabilt linår 2016
Oljelin är en ganska traditionellt odlad gröda. Men 2016 startades en ERFA-grupp som väckte många tankar och idéer på hur grödan ska utvecklas. Bra fröskördar, men riktigt svaga halmskördar, kännetecknade oljelinet såväl i Sverige som i våra konkurrentländer.
             Nr. 1 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrö håller ställningarna
Svensk vallfröodling ökade något 2016 jämfört med 2015. Skördarna var överlag goda med rekord i vitklöver. Nya branschriktlinjer, stort ERFA-arbete och flera intressanta fröförsök bidrog till ett händelserikt år.
             Nr. 1 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Finland förnyar dispens för neonikotinoidbetning
Kanada ser växande marknad för raps
Prisbelönt rapsbok
Stort internationellt intresse för Rapsmästartävlingen
             Nr. 1 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
EU-politisk klåfingrighet sätter käppar i hjulet
             Nr. 1 - 2017


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson