Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Livsmedelsstrategi + konkurrenskraftsutredning = verkstad
             Nr. 2 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lin för hela slanten
Lin fyller verkligen sin plats bland grödorna på Rökinge gård utanför Linköping. Perfekt i växtföljden, stabil och med halm som är suverän att elda i den egna halmpannan. Till glädje för växthuset på gården där det produceras tomater och allehanda grönsaker.
             Nr. 2 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Öka N-givan till vårrapsen
Vårrapsen har svarat bra på N-gödsling i fältförsök 2014–2016 så 20 extra kilo rekommenderas generellt, dock med anpassning efter fält och avkastning. Det var ett av flera viktiga budskap från projekt Vårraps 3000 som presenterades vid seminariet i Örebro i februari.
             Nr. 2 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Erfa av ERFA
SFOs satsning på ERFA-grupper startade 2012 och har blivit en succé. Verksamheten har spridit sig över landet och omfattarna nu många grödor. Det är ett bra sätt för lantbrukare att utbyta erfarenhet, utvecklas och för nya odlare att snabbt komma in i specialgrödornas odlingsteknik.
             Nr. 2 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Uselt under ytan – så hämmades höstrapsen 2016
Svag solinstrålning och oktobertorka begränsade höstrapsens rotsystem redan hösten 2015. Därmed hade rapsen inget att sätta emot ökentorkan i maj följt av skidgallmyggor som förvärrade läget. Av det skånska skördetappet 2016 på upp mot 1,5 ton stod vädret för cirka 2/3 och insektsangreppen för resterande 1/3.
             Nr. 2 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Steklar håller skidgallmyggan i schack
Det är steklar som kontrollerar angreppen av både blygrå rapsvivel och skidgallmygga. Men de naturliga fienderna är känsliga för de registrerade preparaten, så följ trösklarna noggrant och var återhållsam med bekämpning.
             Nr. 2 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fler etableringsförsök 2017
Etableringsförsöket på Multorp i Västergötland 2016 blev en succé. Försöket var välbesökt med flera intressanta resultat. 2017 följs försöket upp med tre nya där kombinationen etablering och snigelbekämpning även kommer att studeras
             Nr. 2 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Fröpriser 2016 och nya kontraktsvillkor
Richard Johansson - ny i SFOs styrelse
Stipendium för engagerat rapsarbete
             Nr. 2 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Optimisterna fick rätt om rapspriset
             Nr. 2 - 2017


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson