Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Ny vår ger nya möjligheter
             Nr. 3 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rybsen blev räddningen
Vårkornet gulnade men vårrybsen hämtade sig efter skyfallen i maj 2016 hos Johan Säll i Hälsingland. Därför blev hans 2:a vårrybsgröda räddningen för odlingsekonomin 2016. Han tipsar fler med växtodlingsintresse att våga byta spannmål mot oljeväxter.
             Nr. 3 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nya grepp i lin
Linet lyfter inte riktigt som andra grödor. Men nya rön och intressanta försöksresultat gör att det finns mer att hämta i grödan 2017. Det handlar bland annat om senarelagd N-gödsling samt att svampbekämpning nu är tillåtet.
             Nr. 3 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ängsgröe kräver 100%
Liten men naggande god. Ger mycket tillbaka om man lägger ner sin själ i den. Ängsgröe är en av de knepigaste frögrödorna att lyckas med, inte desto mindre är det fullt möjligt att ta höga skördar och få god lönsamhet i denna specialgrödornas specialgröda.
             Nr. 3 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Skruva upp N-givan i timotej
Efter 2 av totalt 3 försöksår pekar resultaten åt att den optimala N-givan på våren i konventionell timotejodling kan höjas till uppåt 120 N per hektar från dagens rekommenderade nivå. Det är möjligheten att stärka timotejstrået som öppnar upp för högre N-giva och bättre netto i odlingskalkylen.
             Nr. 3 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bekämpa och skörda med känsla
9 försök 2015 och 2016 ger en spretig bild kring behovet av svampbekämpning och bästa tidpunkt för skörd av höstraps. Det viktigaste för lantbrukaren är göra en bra riskbedömning för svampangrepp och att själv välja trösktidpunkt med god fingerspetskänsla.
             Nr. 3 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kålflugan – svårfångad skadegörare
De senaste åren har angrepp av lilla kålflugans larver förekommit på såväl vår- som höstoljeväxter. Omfattningen av skadan är oklar och tyvärr finns ingen bekämpningströskel för flugan.
             Nr. 3 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Nya krafter i väst
* Höstrapsinspiration i Halland
             Nr. 3 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Medvind för våra grödor
             Nr. 3 - 2017


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson