Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
SFO i ett nätverk av kunskap
             Nr. 4 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ekoraps på Rapsmästarnivå
Anders Widinghoff utanför Hjo tröskade 5,9 ton per hektar när han premiärodlade ekologisk höstraps 2015. Det ger samma råfettskörd som 2:an i Rapsmästartävlingen året efter. Själv förklarar han den höga avkastningen som mestadels tur, men i botten finns flera pusselbitar som tillsammans leder till en hög skörd.
             Nr. 4 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bra bredd på sortutbudet 2017
Sortförsöksverksamheten i höstraps är omfattande och ger mycket information inför höstsådden. Av 65 sorter har några stycken utkristalliserats som de intressantaste i olika områden och vid olika förekomster av klumprotsjuka.
             Nr. 4 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Välj sort och utsädesmängd efter såtidpunkt
Höstrapssorterna reagerar olika på såtidpunkter. Det finns en hel del att hämta i att välja sort och utsädesmängd vid etableringen för att få bästa tänkbara bestånd inför vinterns påfrestningar.
             Nr. 4 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hela rapsvärlden kom till Alnarp
Under en vecka i början av maj riktades alla rapsblickar mot Sverige. SFO stod som värd för GCIRCs rapskonferens med 150 deltagare från 15 länder. Den mest aktuella och mest initierade kunskapen om rapsodling ur alla tänkbara vinklar lyftes fram. Ett mycket lyckat evenemang där många goda kontakter för framtiden skapades.
             Nr. 4 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tore vurmar för fröfamiljen
Hade det funnits ett frö av diamant då skulle det varit ägnat Tore Dahlquist nu när han till hösten drar sig tillbaka från fröodlingens rampljus.
             Nr. 4 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Strängläggning i vallfrö lyfter
Nya maskiner med högre kapacitet för strängläggning av frögrödor börjar komma ut på marknaden. Men som alltid med fröodling så är det ett subtilt samspel mellan gröda, väder och bestånd som avgör vilken teknik som är lämpligast för det aktuella fältet det aktuella året.
             Nr. 4 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kålmal slår till allt oftare
Kålmal har invaderat svenska oljeväxter under 4 växtodlingssäsonger sedan 2010. Det börjar bli tätt mellan varven. Möjligen hänger en expanderande rysk odling samman med de återkommande attackerna av den värmeberoende insekten.

Säsongen 2016 var insekternas år i höstraps. I Svensk Frötidning skriver vi därför under 2017 om några av de insekter som under senare år varit bekymmer i oljeväxtodlingen. I nr 1 skrev vi om blygrå rapsvivel (Ceutorhynchus assimilis ). I spåren av den blygrå rapsviveln kommer skidgallmyggan (Dasineura brassicae ) som vi behandlade i nr 2. I nr 3 var det därefter dags för en genomlysning av lilla kålflugan (Delia radicum) och nu i nr 4 är vi framme vid kålmal (Plutella xylostella ).

             Nr. 4 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Syngenta screenar på Verticillium
             Nr. 4 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Rapsen står på tre stadiga ben
             Nr. 4 - 2017


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson