Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledare
Fakta bemöts med tyckande
             Nr. 5 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Odla lin – enkelt men utmanande
Alf Insulander, Tillinge Vappa Säteri, gick för 4 år sedan över från vårraps till lin. Ett beslut som han med facit i hand är nöjd med. Viktigaste momentet är skörden och en bra kniv på en bra tröska. Linet ger bra netto och är en välbehövlig avbrottsgröda och förfrukt till höstvete.
             Nr. 5 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ta makten över renkavle, ekorr- och råttsvingel
Renkavle, ekorr- och råttsvingel seglar upp som hot mot fröodlingen och måste motas i grind. Nu har SFO ingått en överenskommelse med handeln om nolltolerans för renkavle i stamutsäde i vallfröarterna. Och Utsädesenheten markerar vid fältbesiktningar från och med 2017 enstaka plantor av ekorr- och råttsvingel med färgad tejp, för att hjälpa odlaren att handplocka.
             Nr. 5 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Trixig ogräsbekämpning i höstraps
Halva höstrapsarealen etableras utan föregående plöjning. Men i början av juli finns inga riktigt bra lösningar för ogräsbekämpning i dessa fält i höst. Förhoppningsvis löser dispenser för ganska välkända Salsa eller hittills okända Belkar ogräsbekämpningen också i plogfria höstrapsfält hösten 2017.
             Nr. 5 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Öka vaksamheten mot spillsäd och gräsogräs
Med Butisan Top som normalbehandling fick höstrapsen bra draghjälp mot spillsäd. Nu är läget annorlunda och delade, tidigare och separata sprutningar med gräsherbicid kan alla bli aktuella. Marknadens preparat har effektmässiga likheter, förutom på vitgröe där Select drar det längsta strået.
             Nr. 5 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster DNA avslöjar kransmögel
Kransmögel har funnits i svensk oljeväxtodling i åtminstone 50 år. Länge var en bra växtföljd enda åtgärd mot denna allvarliga skadesvamp. Men forskningsframsteg och utvecklad DNA-teknik möjliggör nu riskvärdering genom jordprov, samtidigt som sortmaterialet sakta men säkert blir allt motståndskraftigare.
             Nr. 5 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsjordloppa följer en cykel
Rapsjordloppans angrepp återkommer vart 6–7 år. Det är larvens gnag i stjälken som normalt ställer till med störst skada, men den torra hösten 2016 tunnade också de vuxna insekternas gnag ut bestånd i Mellansverige.
             Nr. 5 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Riskera inte rapsen med rättika
Oljerättika kan uppföröka klumprotsjuka och som mellangröda kan den vara en riskfaktor på raps- och rybsodlande gårdar. Men lika viktigt är att hålla efter spillraps och undvika jordtransport från infekterade fält. Högt pH-värde är en bra medicin mot angrepp.
             Nr. 5 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Checka sniglar i förfrukten

* Lumiposa mot insekter registrerades i Polen

             Nr. 5 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Priset kan klättra med tight rapsbalans 2017
             Nr. 5 - 2017


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson