Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-11 av totalt 11 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Inga fler punktskatter, tack!
             Nr. 6 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Martin Smart har raps som passion
Martin Smart är uppslukad av höstraps. År 2017 tävlar han i höstrapsodling i brittiska YEN. Men drivkraften är inte så mycket att vinna, utan att lära sig mer av människor som kan något som Martin Smart inte redan kan.
             Nr. 6 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fröodlingen växer
Den svenska fröodlingen växer och stärks på den internationella marknaden. Här spelar en hög kvalitet ofta en stor och avgörande roll för att kunna ta ut ett bra pris. Fröarealerna ökar kontinuerligt och förväntas bli 17 000 hektar 2018, varav en tredjedel är ekologisk odling.
             Nr. 6 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Så fixar höstrapsen vintern
Att kraftiga höstrapsplantor med låg tillväxtpunkt är väl rustade för vintern är allmänt känt. Men vinterhärdighet är mycket mer än så. Inne i plantan pågår, osynligt för ögat, en mängd processer som påverkar förmågan att klara av vintern. Det har den kanadensiska forskaren Wendy Waalen kunnat visa i ett doktorsarbete genomfört i Norge.
             Nr. 6 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstrapsen besegrade Kung Bore
I mitten av april 2017 då våren var i antågande slog vintern till med full kraft i Mellansverige. Oron var stor för stora skördebortfall och döda fält. En månad senare efter flera bakslag kunde man pusta ut. De värsta farhågorna om döda fält och kraftigt sänkta skördar besannades inte.
             Nr. 6 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Som ett skelett
Kålbladstekel är om den får fritt fram en glupsk rackare som på kort tid kan kaläta ett rapsbestånd och lämna skelettliknande rapsblad efter sig. Den angriper såväl höst- som våroljeväxter och går att bekämpa med pyretroider. Den lilla stekeln är 6–8 mm och liknar en orange fluga, men det är de svarta larverna som orsakar skadan.
             Nr. 6 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Förfrukts- och platsanpassa N-givan i ekoraps
Försök med kvävestegar i höstraps på ekologiska gårdar visade att N-behovet på våren var 0 kilo N per hektar efter vitklöver vallar när kväveupptaget på hösten och/eller markens kväveleverans under vår– sommar var stort. Men efter gräsvall som förfrukt var däremot optimal N-giva som högst 190 kilo N per hektar. Anpassning är nyckeln.
             Nr. 6 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Raps ska följas i fält
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares Rapsdag går in på sin 12:e säsong. I slutet av april 2018 är det dags igen. Men allt är redan förberett och på plats givetvis. Åk gärna till Råbelöfs Gods norr om Kristianstad och följ utvecklingen av alla de intressanta försöken i fält.
             Nr. 6 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nygammal vallmo odlas åter i Sverige
Fredrik Henrysson i Östergötland testodlade 10 hektar vallmo 2017 till en holländsk uppköpare. Lätt att tröska, men också lätt att spilla är hans erfarenhet. Den nygamla vallmogrödan kan bli en opiatfri specialnisch på marknaden.
             Nr. 6 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Nytt namn i norr
* Patrik Hazelius tar vid i Södermanland
* Explicit mötte motstånd i sortförsöken 2017
* Hans Eriksson lotsar Västmanland vidare
             Nr. 6 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Rekord på rad
             Nr. 6 - 2017


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson