Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Kunskap är kommersiell hårdvaluta
             Nr. 2 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tajming är vassaste vapnet mot ogräs
Sådd en solig dag i varm jord, vältning för att spara på fukt och frikostigt med växtnäring gav resultat. Den ekologiska vårrapsen på Rickelstorp i Småland klådde upp den hotande mållan och avkastade nästan 2,9 ton per hektar.
             Nr. 2 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Etablering kan påverka loppor
Jordloppor och dess påverkan på våroljeväxter studeras sedan flera år intensivt i Mälardalen. År 2017 fördjupades studierna på etableringsteknikens påverkan på förekomsten av jordloppor. Tre metoder jämfördes och skillnaderna i detta försök var påfallande med högst förekomst vid konventionell etablering.
             Nr. 2 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Serenade svarade på både tätare bestånd och sent N 2017
År 2017 blev ett intressant linår rent odlingstekniskt. Serenade ersatte Taurus i SFOs linförsök och svarade på ökad utsädesmängd till 900 plantor per kvadratmeter. Sorten svarade också på sent kväve. Inför 2018 kan vi stärka upp ogräsbehandlingen med 0,2 MCPA eftersom SFO fått igenom ett utvidgat produktgodkännande.
             Nr. 2 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Här finns höstrapsfältet med allt
Den 25 april går Rapsdagen av stapeln på Råbelöfs Gods. Där kommer det mesta och bästa inom rapsodling att kunna beskådas. Fältet är i kanonform och går på djupet kring nya sorter, ogräsmedel och bekämpningsmedel, men även biologisk mångfald och hur man bäst säljer sin raps.
             Nr. 2 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kraftsamling mot klumprotsjuka
En lyckad workshop finansierad av den tyska odlarorganisationen UFOP inspirerade världens främsta forskare till att försöka lösa problematiken med klumprotsjuka. Löst kommer den att bli – ingen vet dock när.
             Nr. 2 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ny timotejformel skrivs 60 + 60 + 0,6 +0,6
N-optimum än tidigare i konventionell timotejodling. Tillväxtreglering är det som gör skillnaden. Den nya formeln skrivs 60 + 60 + 0,6 + 0,6 och syftar på N och Moddus.
             Nr. 2 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster HVO och RME viktiga pusselbitar på resan mot fossilfritt
Under 2017 ökade andelen förnybart dieselbränsle i Sverige till 30 procent. HVO och RME är viktiga pusselbitar. Det politiska målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är drivmotor i utvecklingen.
             Nr. 2 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Nyvalda i SFOs styrelse
* Mirador Forte och Propulse är nya fungicider i raps och rybs
* Sulfonylureatolerant vårraps utan GMO släppt i Nordamerika
             Nr. 2 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Rapspris ur helikopterperspektiv
             Nr. 2 - 2018


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson