Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-11 av totalt 11 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Bönder är miljöhjältar – inte miljöbovar
             Nr. 3 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Plöjning ger bästa höstrapsen
Med åtskilliga tusen hektar odling i olika odlingsformer i bagaget, har Erik Baeksted landat i övertygelsen att plöjning är bäst för höstrapsen på Råbelöfs gods. De egna noggranna utvärderingarna ger kvitto på övertygelsen och berikar Råbelöf med en fantastiskt bra gröda ekonomiskt och växtföljsmässigt.
             Nr. 3 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Klumprotsjuka är mer utbredd än vad många tror
Klumprotsjuka en av de allvarligaste sjukdomarna i oljeväxter. Den första riksomfattande inventeringen visar att drygt 40 procent av proverna var infekterade. På sikt kan klumprotsjuka hota hela den svenska rapsodlingen, så därför är det viktigt att ta prov på dina fält för att veta om du är drabbad.
             Nr. 3 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höga merskördar för svampbehandling 2017 och nytt på G 2018
Svampbekämpning var i medeltal en ovanligt lönsam insats 2017. Nettot blev i snitt ca 500 kronor per hektar. Inför 2018 är flera nya spännande produkter på gång i oljeväxterna.
             Nr. 3 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lumiposa - ny insektsbetning är nära
Lumiposa är en ny insekticid för betning som kan fylla tomrummet efter neonikotinoiderna. Den är godkänd i några EU-länder, men lär inte nå Sverige förrän tidigast hösten 2019. I vårraps finns också ett ljus i mörkret med flupyradifuron som provas i Finland.
             Nr. 3 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsbaggar fortsatt pyretroidresistenta
Svenska rapsbaggar visar fortfarande resistens mot pyretroider – snart 20 år efter upptäckten. Även Biscaya sviktar i effekt mot rapsbaggar, men de blygrå rapsvivlarna är känsliga för Biscaya liksom för Karate och Mavrik.
             Nr. 3 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Erik Moll – SFOs nye fröexpert
Uppvuxen i en fröodlingstrakt, med bred erfarenhet och kompetens inom växtodling tar sig nu Erik Moll an uppgiften att fortsätta utvecklingen av svensk fröodling. Eriks breda kontaktnät i Sverige och internationellt kommer till stor nytta, likaså hans strävan efter problemlösning och kärlek till frögrödorna.
             Nr. 3 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Utan tvivel – se upp för klöverspetsvivel
I ekologisk vitklöverodling finns fler klöverspetsvivlar än i konventionell. Vivlarnas larver tuggar i sig frön och sänker antal frön per blomma. Håll maximalt avstånd mellan vitklöverfälten för att begränsa skadorna.
             Nr. 3 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Carina tar över ekonomin efter Jan
Den 1 maj 2018 tar Carina Jönsson över tjänsten som ekonomiansvarig på SFO efter Jan Hempel. Vi tackar Jan för ett utomordentligt noggrant och väl utfört arbete under 19 år och hälsar samtidigt Carina hjärtligt välkommen i SFO-gänget!
             Nr. 3 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Se upp för mångfaldsträdan vid klöverodling
* Rättelse
             Nr. 3 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Argentinsk import kuvar rapspriset
             Nr. 3 - 2018


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson