Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Vänd kostnad till intäkt
             Nr. 4 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Väderoberoende höstraps på Russelbacka
Det är bättre att få rapsen i jorden i tid än att fröna placeras exakt i djup- och längsled. Så resonerar man på Russelbacka i Västergötland som gjort sig fri från vädrets nycker genom alvluckringssådd med HE-VA.
             Nr. 4 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Stål och Sluxx mot sniglarna
Försöken med olika etableringskoncept i höstraps är inne på sitt tredje år. Försöken som skördades 2017 visade återigen att man ska välja den etableringsmetod som möjliggör sådd i tid och som ger högst säkerhet för en god uppkomst och en god övervintring. Försöken visar också att snigelförekomsten minskas av bearbetning och anpassad Sluxx-behandling.
             Nr. 4 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster DK Explicit håller i norr, men tappar i söder
Sortprovningen av höstraps i Sverige är väl tilltagen i relation till vår begränsade odling. Det gör att säkra siffror kan presenteras. Trotjänaren DK Explicit håller stånd i norra odlingsområdet, men tappar mark mot nykomlingar i söder.
             Nr. 4 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ärter är en brygga för bomullsmögel i växtföljden
Både ärter och raps kan angripas av bomullsmögel. Därför kan ärter vara en brygga för svampsjukdomen i en annars klanderfri växtföljd med långa avstånd mellan rapsgrödorna. Fältobservationer 2017 bekräftar att ärter är huvudmisstänkta i en skuldhärva med kraftiga angrepp av bomullsmögel.
             Nr. 4 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Minska timotejfröspillet
Ökad framkörningshastighet ökar spillet. Men det är inte alltid rätt att minska hastigheten. Det är några av slutsatserna i den första studien någonsin av spill vid tröskning av timotejfrö. Varje tröska har sina speciella inställningsmöjligheter och måste justeras efter tröskdagens och fältets förhållanden.
             Nr. 4 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Möt oss på Borgeby och Brunnby!
Som alltid är SFO på plats på lantbruksmässorna på Borgeby och Brunnby. Pollinering i klöver samt såtidpunkter och kvävegivor i raps är i fokus på Borgeby. Brunnby i Västmanland bjuder på mycket intressant vid fröodling, men även odling av Clearfield-vårraps.
             Nr. 4 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiserr
* Kunskapstörstande östgötar trotsade regnet
             Nr. 4 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Påverkansarbete in i det sista
             Nr. 4 - 2018


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson