Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Trist bakslag för ekoodlingen
             Nr. 5 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Philip brinner för halländsk höstraps
Man är aldrig i mål med höstraps. Klimat, skadegörare och mycket annat som påverkar höstrapsen kräver ständig nya lösningar. Philip Hedeng på Heagårds Egendom i Halland har alla de egenskaper som krävs för att utveckla grödan. Det handlar om biologi, teknik, kontakter på nätet och engagemang i Frö- och Oljeväxtodlarna.
             Nr. 5 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Robusta sniglar är torktoleranta överlevare
Sniglar förlorar vatten och tappar i vikt om den relativa luftfuktigheten underskrider 99,5 procent. Men samtidigt är de tuffa och klarar av rejäl uttorkning. Nästan 20 procent av snigeläggen kläcks även om de torkat ut så gott som fullständigt och förlorat nästan 90 procent av sitt vatteninnehåll.
             Nr. 5 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nu finns vapen mot vallmo
Höstbehandling mot ogräs i höstraps är huvudalternativet och det finns många vägar att välja. Devrinol kan nu också köras efter sådd men före uppkomst – antingen ensam eller tillsammans med Centium. Mot vallmo är Belkar ett starkt kort.
             Nr. 5 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Efter decennier av väntan: Höstraps får nu tillväxtregleras i Sverige
Caryx blev först ut att godkännas för tillväxtreglering av höstraps i Sverige. Det är resultatet av ett omfattande, målinriktat och långvarigt arbete av oss på SFO och ett stort lyft för svensk oljeväxtodling. Vi har gott hopp om att även Folicur Xpert ska få utökad användning på hösten inom kort.
             Nr. 5 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrötröskningens ädla konst
De små vallfröna är värdefulla och odlas fram med stort engagemang. Med rätt skötsel av tröskan och rätt tröskteknik kommer så många som möjligt av dessa dyrbara frön hem till gården. Före skörd ska tröskan ses över ordentligt: skärbord, knivbalk, inmatningsskruv är extra viktigt. Vid skörd är returelevatorn viktig och tröskningen ska ske försiktigt med full koll på spillet. På SFOs hemsida www.svenskraps.se finns en video som går ytterligare på djupet för bästa möjliga tröskresultat.
             Nr. 5 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Blommande fältkanter – vackert och matnyttigt
Bin och humlor lever i ett komplext samspel med blommande växter. För fröodlaren är det extra viktigt med god pollinering vilken gynnas av att det finns blommande växter för insekterna under lång tid i anslutning till fröodlingen. Etablering av blommande fältkanter och blommande stråk i fältet ger extra skjuts åt pollinatörerna.
             Nr. 5 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Grogrund – SLUs centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor
             Nr. 5 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Ljusning för raps som biodrivmedel
             Nr. 5 - 2018


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson