Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-11 av totalt 11 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Finansiella muskler mot lynnigt extremväder
             Nr. 6 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Frida ger järnet!
Våren 2018 blev Frida Olsson ordförande i Stockholm Uppsala Frö- och Oljeväxtodlare. Hon har ett stort intresse för oljeväxtodling i allmänhet och höstraps i synnerhet. Men kanske allra mest vill hon vara en del av och utveckla odlarorganisationen lokalt som hon beskriver som anrik och med många yrkesstolta, duktiga och engagerade odlare.
             Nr. 6 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Gemensamma krafttag krävs mot invasiva gräsogräs
I ett europeiskt perspektiv har Sverige varit relativt förskonat från svårhanterade karantänskadegörare, kraftfulla insektsangrepp och invasiva ogräsarter. Situationen har ändrats och Sverige måste nu ta krafttag för att hantera situationen. Nolltolerans mot vissa ogräs, observans vid halm- och gödselhantering samt maskinanvändning är några viktiga punkter.
             Nr. 6 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Feromonfälla vässar kampen mot skidgallmygga
Skador av skidgallmygga gäckar rapsodlingen. Men vid SLU Alnarp bedrivs forskning som söker botemedel på både molekylnivå och med helikopterperspektiv på landskapsbilden. Målet är primärt en feromonfälla som kan öka precisionen i bekämpningen av skidgallmygga.
             Nr. 6 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kontroll av frörensning med hjälp av provrensning
Rensning av vallfrö är ett oerhört ansvarsfullt arbete. För att verkligen känna sig säker på ett bra rensarbete startade Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare hösten 2017 ett projekt för att kontrollera företagens rensning. Arbetet föll väl ut och diskussioner förs kring hur det ska förfinas framöver.
             Nr. 6 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Maxa effekten med funktionell teknik
Svamp- och insektsbekämpning kräver ofta god avsättning av preparaten i frodiga rapsbestånd. Det är ingen enkel ekvation att lösa, men högre vattenmängder och effektivare munstycken är ofta kostnadseffektiva lösningar för att öka verkningsgraden på växtskyddsinsatserna i raps.
             Nr. 6 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Viktigt påverkansarbete i LRF Växtodling
Inom LRF finns det i nuläget sex branschavdelningar där LRF Växtodling är en. Målet med branschavdelningarna är att samla och samordna kompetensen inom ett specifikt område för att bättre ta tillvara den kunskap som finns. Ordförande i LRF Växtodling är Carl David Trozelli, tillika vice ordförande i SFO.
             Nr. 6 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nytt Tempo i höstrapsetableringen
Hösten 2018 anlades 4 nya fältförsök i höstraps, etablerade med Tempo precisionssåmaskin och med olika utsädesmängder. Projektet är ett samarbete mellan SFO, Väderstad och SLU och studien ska också omfatta växtfysiologiska studier av höstrapsen både ovan och under mark. Radsådd är retro, men väl värd att studera på nytt.
             Nr. 6 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Får och bor boostar vitklöverfröodling på Nya Zeeland
Nya Zeeland är ett stort fröodlingsland med 40 000 hektar fröodling varav 8 000 är vitklöverfrö. Betande får begränsar den vegetativa tillväxten och är ett recept för flera blomhuvuden. I blomningen är bin och bor viktiga komponenter för en hög fröskörd.
             Nr. 6 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Rapsdagen 2019 i Halland
* Folicur Xpert godkänd hösten 2018
* Nu möjligt att bekämpa arvsäd i nyetablerade gräsfrövallar
* Spillraps i vetestubb kraschar växtföljden
* EU säger nej till CRISPR/Cas9
* Fytotoxiska skador i höstraps av herbicider från stråsäd
             Nr. 6 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Släpp backspegeln och blicka framåt
             Nr. 6 - 2018


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson