Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-11 av totalt 11 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
En kursändring med rivstart
             Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Stubb stoppar loppor
Ny forskning visar att direktsådd stoppar jordloppor i vårraps mycket effektivt. Men direktsådden är en stark medicin med risk för biverkningar om skörderesterna i markytan riskerar uppkomst och etablering. Balansgången blir att dra nytta av direktsåddens fördelar utan att tappa plantantal och skörd.
             Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ekologiskt vallfrö toppar ekoodlingen
Skånska Börringekloster startade sin resa mot ekologisk drift vid millenieskiftet. I dag drivs gården av Carl Ramel med fokus på flera vallfrögrödor. Dessa ger god ekonomi, bra växtföljd samt halm och återväxt som bidrar med prima grovfoder.
             Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nedsatt nedbrytning hämmade höstrapsen 2018
Den torra sommaren 2018 blockerade nedbrytningen av herbicider. Dessa hämmade sedan tillväxten av höstraps. Kanske får vi se mer skador till våren och för framtiden har vi lärt oss att vara vaksamma vid långvarig torka.
             Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Stor användning av Kvävevågen
Tillväxtreglering blev tillåten i höstraps 2018. Behandlingen omfördelar biomassa från ovanjordisk till underjordisk tillväxt. Därför justerades Kvävevågen och tar nu hänsyn till detta i bedömningen av vårkvävegivan i höstraps. Användningen av denna framgångsrika rådgivningsmetod blev rekordstort.
             Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kompanjoner trivs på Sannarp
Hösten 2018 var extremt regnig men trots det så ser rapsfältet på Sannarp i Halland bra ut och bidar sin tid inför Rapsdagen den 2 maj. Bland allt som kommer att visas är kompanjonsådd nytt för de flesta och extra intressant.
             Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Välbesökta vallfrödagar i Mellansverige
Torkning, pollinering, ekologiska odlingstekniska försök, strategi mot renkavle och råttsvingel är viktiga inslag i vallfröodlingen. Ämnena luftades på 3 odlardagar i Mellansverige i början av februari. Odlare berättade om sina odlingar och fröfirmorna delade med sig av hur det går till med internationell prissättning och handel.
             Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Spetsa din odling med ERFA
Ensam är stark är en dålig devis. Utmaningar ska lösas tillsammans med likasinnade engagerade människor. Ett bra exempel på detta är SFOs framgångsrika ERFA-grupper i vallfrö och oljeväxter.
             Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Triplett kan bli dubblett i lin
Det blir knepigare att få bred ogräseffekt i lin utan Ally, men även dubbletten Gratil plus MCPA löser många problem. SFO hoppas på dispens 2019 och nya lösningar för framtiden med Callisto.
             Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Svensk Kvävevåg jämförd med brittiska och danska N-strategier
             Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Riskspridning är fortsatt en sund strategi
             Nr. 2 - 2019


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson