Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-11 av totalt 11 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Svenskt mästrande gynnar oss inte i EU
             Nr. 4 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bröderna Sjölander lyfter lägsta punkten
Bröderna Johan och Erik Sjölander utvecklar sitt familjejordbruk utanför östgötska Söderköping och vill lyfta den lägsta punkten genom att ständigt förbättra. Den ekologiska höstrapsen avkastar normalt 3 ton per hektar och ger därmed ett täckningsbidrag som håller för brödernas ekonomiska krav.
             Nr. 4 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Trångt på sorttoppen i höstraps
Det viktiga är inte att välja den allra högst avkastande höstrapssorten. Det finns gott om bra jämbördiga alternativ. Tack vare det breda sortutbudet finns det alltid ett bra alternativ för alla odlares specifika önskemål som t.ex. bra vinterhärdighet, klumprotsjukeresistens, behov av tidig blomning eller maximal avkastningspotential.
             Nr. 4 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bättre betning rycker närmare
Det finns ljus i den mörka betningstunneln när Lumiposa i höstraps och Buteo i vårraps närmar sig Sverige. Men först 2020 kan vi sannolikt dra nytta av de aktiva substanser som kan ta över stafettpinnen från neonikotinoiderna.
             Nr. 4 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Skidgallmyggans härjningar hämmades i sommartorkan 2018
Det fanns ett positivt samband mellan andelen fjolårsraps i närheten och skador av skidgallmygga i 2018 års raps visar en fältstudie vid SLU Alnarp. Resultatet är rimligt mot bakgrund av skidgallmyggans begränsade flygförmåga. Men mönstret är inte kristallklart och tolkningen försvåras av 2018 års torkskador och att det är tätt mellan höstrapsfälten i Skåne.
             Nr. 4 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrömarknaden del 1 - ekonomi: Vallfrö står sig mot höstvete
Ekonomin i vallfröodlingen är starkt beroende av skördenivå och fröpris. Det gäller också att hitta rätt gröda för gårdens förutsättningar för att fröodlingen ska var konkurrenskraftig i jämförelse med höstvete. Det visar jämförelser på såväl gårds- som riksnivå.
             Nr. 4 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster SFO söker ersättare till Reglone
Reglone har under decennier hanterat ogräsbekämpning vintertid och nedvissning inför skörd. Ett EU-förbud av den aktiva substansen dikvat gör nu att vi måste hitta nya strategier. SFO screenar ersättningsprodukter och arbetar aktivt med att lösa problemet.
             Nr. 4 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Besök oss på Borgeby och Brunnby!
Ingen sommar utan lantbruksmässor i fält. Kom och besök Frö- och Oljeväxtodlarna på Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar. Ta chansen att diskutera odling och ekonomi, kolla på växtreglerade rötter och insåningsmetoder i vallfrö. Och mycket, mycket mer. Välkomna!
             Nr. 4 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Höstrapstävling - Rapsmästaren 2020
* Fru Fröö tar över i öster
* Torkstöd också i oljelin
* Bevattning av frövall mycket lönsam 2018
             Nr. 4 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Svenska oljeväxtodlare trotsar EU-trend och ökar arealen 2019
             Nr. 4 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstrapstävling - Rapsmästaren 2020
             Nr. 4 - 2019


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson